5 najważniejszych kompetencji managerów w czasie kryzysu

05 maj 2020
artykuł ekspercki

Ogólnoświatowa pandemia niewątpliwie spustoszyła gospodarki i widmo kryzysu jest nieuchronne. Już nie zadajemy sobie pytania czy, tylko jak długo będzie trwał i jak boleśnie nas dotknie, co gorsze prognozy ekspertów na ten moment nie są jednoznaczne. Spowolnienie gospodarcze rodzi wyzwania związane przede wszystkim z płynnością finansową oraz dotarciem do klienta. Jednym z rozwiązań jest ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji, a to wiąże ze sobą niemałe wyzwania managerskie przed zarządzającymi zespołami. Jak sobie z nimi radzić?

O skuteczności managera świadczą rezultaty jego zespołu, a ich dowożenie wynika z posiadania konkretnych kompetencji. W czasach niepewności gospodarczej kluczową rolę zagrają:

  1. Planowanie - w krótkim, średnim i długim okresie. Umiejętność reagowania na zmieniające się warunki, odpowiedzi klientów, rynku i działania konkurencji. Umiejętne adaptowanie ustalonego planu, przy jednoczesnym zachowaniu standardów funkcjonowania organizacji lub zmieniając je elastycznie do zaistniałej sytuacji. To także prognozowanie wszystkich możliwych szans i zagrożeń oraz uwzględnianie ich w planie.
  2. Niezwłoczne podejmowanie decyzji – tak szybko jak to możliwe, w oparciu o kompletne dane. Każda decyzja, ale również jej brak niesie za sobą pewne konsekwencje. Bardzo często managerowie zwlekają z jej podjęciem, co wstrzymuje pracę zespołów i realizację zadań. Wynika to z nieświadomości lub lęku przed odpowiedzialnością. Praca w kryzysie bardzo szybko obnaży tę słabość i odbije się negatywnie na wynikach firmy.
  3. Zarządzanie sobą w czasie. Być może czas pandemii już wymusił zmniejszenie ilości zatrudnionych osób lub godzin do wypracowania, a być może ta decyzja zostanie podjęta lada moment. W każdym razie, oznacza to tę samą lub nawet większą ilość pracy do wykonanie przez mniejszą ilość osób, najlepiej bez stracie na jakości. Może się okazać, że za część nieobsadzonych zadań odpowiedzialny będzie sam manager. Umiejętne ustalenie priorytetów oraz planowanie pracy własnej i zespołu, a także jej skrupulatne rozliczanie będzie kluczowe dla osiągania zadowalających wyników.
  4. Delegowanie, kontrolowanie i udzielanie informacji zwrotnej. A jeśli mowa o rozliczaniu i walki z czasem, do gry wchodzi ta święta i nierozłączna trójka kompetencji.
    Umiejętne delegowanie – manager musi wiedzieć co i komu może oddelegować (z uwagi na wystarczająco napięty grafik pracowników oraz ich umiejętności) i w ogóle chcieć delegować (w kontekście zarządzania swoim czasem i wyważenia priorytetów, pamiętając, że konieczność przejęcia części obowiązków zespołu nie może oznaczać wyręczania ich we wszystkim). Kontrolowanie – bez kontrolowania nie ma zarządzania. W kontekście walki z czasem i niezwłocznego podejmowania decyzji, kontrolowanie (pracowników, procesów, wyników działań etc.) daje niezbędne informacje o stanie prac. Pozwala odkreślać etapy, tym samym skutecznie przechodzić do następnych. Informacje z poszczególnych etapów służą do podejmowania decyzji o kolejnych i jeśli jest taka potrzeba zmienić kurs strategiczny. To także oczywisty sposób na sprawiedliwą ocenę skuteczności pracowników. Co w dłuższej perspektywie może również oznaczać strategiczną selekcję tej części zespołu, której efektywność nie będzie wystarczająca do osiągnięcia zakładanych celów. Kontrola pracownika bez względu na jej format oraz wynik musi być zakończone udzieleniem informacji zwrotnej. Pewnie dla doświadczonych managerów jest to oczywiste, przestrzegam jednak przed rutyną w przypadku długiej współpracy w tym samym zespole, kiedy już wszystko wydaje się oczywiste i znane wszystkim dookoła. Natomiast początkujący managerowie być może zechcą poddać pod wątpliwość czy ich punkt widzenia jest taki sam jak ich pracowników i czy nie warto tego regularnie sprawdzać? Informacje zwrotne to drogowskazy dla pracowników, a mając drogowskazy przy drodze zawsze łatwiej się poruszać i nie zabłądzić.
  5. Autorytet lidera. W czasach wstrzemięźliwości dotyczącej kosztów, tym samym wynagrodzeń, benefitów pozapłacowych, dodatków do pensji i premii, autorytet danego managera będzie silnym motywatorem dla pracowników. W czasach, gdy stabilność zatrudnienia znów stanie się jednym z istotniejszych determinantów wyboru miejsca pracy, zarządzający o silnej marce osobistej i cieszący się autorytetem w zespole, będą jego uosobieniem.

Okres recesji gospodarczej bardzo szybko zweryfikuje skuteczność zarządzających. To oznacza szansę na przetrwanie i rozwój biznesów zarządzanych przez kompetentnych managerów, tym samym stanowi ich automatyczną przewagę nad konkurencją. Warto wziąć to pod rozwagę już na etapie planowania strategicznego w organizacji.

artykuł eksperta

DOROTA SĘDEK

5 najważniejszych kompetencji managerów w czasie kryzysu

 

 

Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Can do! Consulting i praktykujący manager. Podczas swojej 13-letniej kariery zarządzała ponad 1000 pracowników, wspierając 130 managerów w branżach: retail, fashion, beauty, fitness & wellness, automotive. Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów MBA. Prywatnie, szczęśliwa żona i mama, pasjonatka sportu i motoryzacji.

 

 

 

 

 

***

Polecamy także:

Jak skutecznie rekrutować pracowników do firmy? - artykuł eksperta

Jak skutecznie rekrutować pracowników do firmy? - artykuł eksperta

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook