Co to jest franczyza? - Prawa i obowiązki franczyzobiorcy

18 lut 2021
źródło: materiały prasowe, publikacje naukowe

Mimo że, jest to coraz popularniejsza forma prowadzenia biznesu, to nadal wielu z nas zadaje sobie pytanie: Co to jest franczyza? Choć Franchising, franczyza nie mają ustalonej definicji, to przyjęto, że franczyza to pewnego rodzaju współpraca, dzięki której jedna ze stron za pomocą formuły prawnej (umowy franczyzy) udziela drugiej stronie pomysłu (licencji) na prowadzenie biznesu. Samą istotą franczyzy jest to, że przedsiębiorca (franczyzobiorca) przystępujący do znanej sieci, od podpisania umowy działa pod nową marką. Dzięki temu otrzymuje nie tylko możliwość korzystania z loga, ale szereg innych praw. Otrzymuje zamysł całej koncepcji danego biznesu, wiedzę, doświadczenie franczyzodawcy i pewnego rodzaju recepturę/ scenariusz prowadzenia biznesu. 

Więcej o franczyzie przeczytasz tutaj: BLASKI I CIENIE FRANCZYZY

Źródła naukowe podają, że franczyza to: (...) udzielenie przez jedna osobę (franczyzodawcę) drugiej osobie (franczyzobiorcy) zezwolenia, które upoważnia franczyzobiorcę do prowadzenia działalności handlowej pod znakiem towarowym/nazwą firmową franczyzodawcy oraz wykorzystania całego pakietu zawierającego wszystkie elementy niezbędne do tego, aby nie przeszkolona wcześniej osoba mogła być wprowadzona do przedsiębiorstwa zaprojektowanego i utworzonego przez franczyzodawcę oraz by mogła prowadzić to przedsiębiorstwo przy stałej pomocy na z góry ustalonych zasadach .

Jak zostać franczyzobiorcą?

Zanim potencjalny przedsiębiorca będzie chciał się przyłączyć do danej sieci, powinien zastanowić się co wie o samej franczyzie. Poznać jej wady i zalety i przede wszystkim uzupełnić swoją wiedze o podstawowe elementy. Przede wszystkim musi wiedzieć - co to jest franczyza? Dla poszukującego biznesu, istotną kwestią powinny być jego dotychczasowe doświadczenie, umiejętności oraz zainteresowania. Warto także przed podjęciem decyzji, zweryfikować trendy i sprawdzić, nie tylko, który biznes wydaje się być korzystny, ale i przyszłościowy. Po prostu obracać się w tej tematyce, przeglądać Internet, udzielać się na forach.

Kolejnym krokiem, jest sama ocena własnych możliwości finansowych. Należy podjąć się takiej działalności, na którą po prostu będzie nas stać. Franczyzobiorca powinien ocenić wszelkie koszty. Oczywiście może także rozważać kredyt/leasing - w niektórych przypadkach taka forma może okazać się nawet korzystniejsza. Choć w przypadku podjęcia takiej decyzji, biorca musi dopytać dawcę, czy inwestycja, w którą chce wejść może być pokryta z kredytu lub jaki % inwestycji może być finansowany w ten sposób. Na rynku znajduje się wiele firm, które nie zgadzają się na finansowanie franczyzy z kredytu, lub dopuszczają kredytowanie np. części inwestycji. Jeśli jest zgoda sieci franczyzowej na pokrycie inwestycji z kredytu, to kolejną kwestią franczyzobiorcy jest weryfikacja czy będą potrzebne poręczenia. Czasem bank będzie wymagał od przedsiębiorcy przedłożenia biznesplanu. W aspekcie finansów, warto dopytać franczyzodawcę o leasing. W wielu przypadkach taka forma może się okazać zadowalająca dla potencjalnego biorcy.

Franchising to prawa, ale i szereg obowiązków

Jakie są więc prawa franczyzobiorcy?

 • Franczyzobiorca decydujący się na przystąpienie do systemu franczyzowego, musi pamiętać, że jest słabszą ze stron umowy. Niemniej ma prawo negocjować umowę lub skonsultować ją z prawnikiem.
 • Ma także prawo otrzymywać od swojego franczyzodawcy know-how w sposób ciągły i przez cały okres obowiązywania umowy franczyzy.
 • Franczyzobiorca ma prawo prosić o listę opłat związanych z franczyzą.
 • Może korzystać z identyfikacji wizualnej sieci, loga.
 • Biorca musi wiedzieć co się stanie z jego przedsiębiorstwem, gdyby nastąpiło rozwiązanie umowy. Przede wszystkim czy poniesie z tego powodu jakieś dodatkowe koszty.
 • Przedsiębiorca, który przystępuje do franczyzy ma prawo dowiedzieć się wszelkich informacji na temat pakietu jaki otrzyma od sieci. Może dopytać o szkolenia, wsparcie marketingowe, etc.
 • Powinien otrzymać wszelkie narzędzia, które są niezbędne do prowadzenia firmy.

Jakie są obowiązki franczyzobiorcy?

 • Zapoznanie się z umową franczyzy i świadome jej podpisanie - to główny obowiązek każdego franczyzobiorcy. Przede wszystkim weryfikacja i zadanie sobie pytań, czy taka współpraca będzie korzystna i czy przyniesie satysfakcję.
 • Świadomość, że przyłączenie do sieci nie jest gwarancją sukcesu. Franczyza nie zwalnia franczyzobiorcy z obowiązków. Przedsiębiorca musi mieć pełną świadomość, że to on zarządza swoim przedsiębiorstwem.
 • Franczyzobiorca zazwyczaj zobowiązany będzie do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec franczyzodawcy. Idąc dalej, nie może być dla niego konkurencją. Ten aspekt będzie regulować sama umowa franczyzy.
 • Mimo, że franczyzobiorca staje się "sam swoim szefem", to musi dbać o reputację całej sieci i nie działać wbrew jej regułom.
 • Franczyza zazwyczaj nakłada na franczyzobiorcę obowiązek uiszczania opłat franczyzowych, które są wskazane (powinny być) w umowie franczyzy.
 • Jednym z ważniejszych obowiązków franczyzobiorcy jest zobowiązanie się do kupowania towaru od dostawcy, którego wskazał franczyzodawca. Bywa też, że niektóre sieci pozwalają na kompromis w tej kwestii.

***

Przeczytaj także:

10 pytań do przyszłego franczyzodawcy!

10 pytań do przyszłego franczyzodawcy!

 

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook