Marek Kowalski

Adwokat / Partner w Kancelarii Adwokackiej Kowalski – Obidzińska – Jackiewicz Spółka Partnerska.

W 1999 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1999-2000 był słuchaczem Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Gdańskim, a w latach 2000-2001 jako stypendysta Centrum Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Kolonii (Rechtszentrum für europäische und internationale Zusammenarbeit - R.I.Z. Köln) odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Kolonii. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku i w tym samym roku został partnerem kancelarii.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, także w relacjach międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach korporacyjnych, prawe kontraktów, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji i sporach odszkodowawczych. Jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych tematyce prawnej ochrony dóbr osobistych.

Biegle włada językiem niemieckim i w obszarach specjalizacji kancelarii prowadzi praktykę German Desk.

Kontakt: marek.kowalski@biz-law.pl

Teksty eksperta znajdziesz w zakładce: PRAWO i EDUKACJA

facebook