Eurocash - zysk pomimo koronawirusa?

14 maj 2020
źródło: materiały prasowe Eurocash

Grupa Eurocash dokonała podsumowania pierwszego kwartału 2020 roku. Zauważono wzrost przychodów o 8% w porównaniu do tego okresu w 2019 roku, niemniej koszty związane z koronawirusem obciążyły Grupę na około 10 mln złotych. 

Grupa dodaje także, że w pierwszym kwartale zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie hurtowym o ponad 6%  r/r do 4,36 mld zł. W detalu również zauważono wzrost o 12% w porównaniu do ubiegłego roku. A sama sprzedaż detaliczna Delikatesów Centrum, które należą do Grupy wzrosła o 11,3% r/r.

Odnotowano również wzrost w innowacyjnym segmencie Grupy, gdzie rozwijane są takie projekty jak:  Duży Ben (markety alkoholowe), abc na kołach (ogólnospożywcze sklepy mobilne) oraz Kontigo (salony kosmetyczne).  W pierwszym kwartale 2020 r. osiągnął sprzedaż na poziomie 38 mln zł, czyli 2,4-krotnie większą niż przed rokiem (16 mln zł).

Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie Projekty miały markety alkoholowe Duży Ben. Ich liczba na koniec marca sięgała już 91 wobec 77 na koniec 2019 r. Dużymi krokami zbliżamy się do osiągnięcia progu rentowności w bieżącym roku – szacujemy, że nastąpi to, gdy sieć Duży Ben będzie liczyć około 120 marketów – zapowiedział Jacek Owczarek.

Wg szacunków Grupy Eurocash, sieć Kontigo osiągnie próg rentowności przy liczbie około 100 placówek (na koniec marca br. było ich 33), a projekt abc na kołach zacznie przynosić zyski, gdy będzie liczyć około 240 samochodów (99 na koniec pierwszego kwartału 2020 r.).

Grupa Eurocash podała następujące wyniki:

  • Przychody Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2020 r. sięgnęły 5,92 mld zł, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Sprzedaż w segmencie hurtowym wzrosła o 6% r/r, a w segmencie detalicznym o 12% r/r.
  • EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) przekroczyła 126 mln zł i była o 4% wyższa niż przed rokiem. Koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły wynik Grupy kwotą około 10 mln zł.
  • Grupa Eurocash zakończyła pierwszy kwartał br. stratą netto wynoszącą 62 mln zł (wobec straty netto na poziomie 40 mln zł rok wcześniej). Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16 w kwocie -25,5 mln zł.

Eurocash w swoim raporcie wykazuje również, że niemal 15 % żywności, która jest sprzedawana w polskich sklepach, przechodzi przez centra dystrybutorskie i hurtownie tej Grupy. (...)Skala naszej działalności nakłada na nas wyjątkową odpowiedzialność w dobie pandemii koronawirusa. Nasze działania koncentrujemy na zapewnieniu ciągłości dostaw artykułów żywnościowych do sklepów, z zachowaniem jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników oraz klientów – właścicieli niezależnych sklepów, jak i ich pracowników. (...) Wprowadzone w marcu ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu placówek handlowych wpłynęły istotnie na decyzje zakupowe konsumentów. Jako konsumenci, zaczęliśmy zdecydowanie rzadziej odwiedzać sklepy, wydając w nich jednak średnio więcej niż przed wybuchem pandemii. Skutkiem pandemii COVID-19 dla Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2020 r. był czasowy wzrost sprzedaży zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmentach hurtowych, które współpracują ze sklepami franczyzowymi, partnerskimi i niezrzeszonymi. Jednocześnie odnotowaliśmy spadek sprzedaży w segmencie HoReCa, z uwagi na zamknięcie gastronomii i hoteli. Poniesione w pierwszym kwartale dodatkowe koszty związane z pandemią szacujemy na około 10 mln zł. Związane były z czasowo wyższymi kosztami wynagrodzeń dla pracowników oraz zapewnieniem im środków ochrony osobiste – wyjaśnił Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash to największa polska firma, która oprócz dystrybucji jest operatorem sieci franczyzowych i partnerskich i zrzesza około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo.

****

Polecamy także:

Koronawirus uderzył we franczyzę odzieżową!

Koronawirus uderzył we franczyzę odzieżową!

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook