Kalendarz przedsiębiorcy – o czym pamiętać w 2020 roku!

14 sty 2020

źródło: materiały prasowe oraz strona Ministerstwa Rozwoju

Każdy rok przynosi nowe zmiany. Prowadząc przedsiębiorstwo należy pilnować wskazanych terminów. O czym warto pamiętać w 2020? Poznaj przygotowany przez nas kalendarz przedsiębiorcy.

Ważne terminy, dla każdego przedsiębiorcy:

Do 7 dnia każdego miesiąca:
• Rozliczenie dla podatników będących na karcie podatkowej;

Do 10 dnia każdego miesiąca:
• odprowadzanie składek do ZUS – dotyczy pracodawcy niezatrudniającego pracowników;

Do 15 dnia każdego miesiąca:
• odprowadzanie składek do ZUS – dotyczy pracodawcy, który odprowadza za siebie składki i za zatrudnionych pracowników.

Do 20 dnia każdego miesiąca:
• zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;
• zaliczka na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

Do 25 dnia każdego miesiąca:
• rozliczenie podatku VAT i składanie formularza VAT-7. Jeśli jesteś przedsiębiorcą rozliczającym podatek VAT kwartalnie, to rozliczasz go do 25 dnia każdego miesiąca, który następuje po kwartale.

Kalendarz przedsiębiorcy – o czym pamiętać w 2020 roku!

Do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia każdego miesiąca (wersja elektroniczna):
• rozliczenie VAT UE za miesiąc poprzedni.

31 stycznia 2020 r.:
• PIT-4R do Urzędu Skarbowego (dotyczy płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),
• PIT-8AR do Urzędu Skarbowego (dotyczy płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),
• PIT-11 do Urzędu Skarbowego pracownika;
• termin przekazania w formie elektronicznej do US informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r. (PIT-8C),
• IFT-1/1R w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń obcokrajowców (dotyczy płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników) – tylko i wyłącznie wysyłany elektronicznie.
• przekazanie do ZUS informacji o danych za 2019 r., potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

2 marca 2020 r.:
• termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2019 r. do Urzędu Skarbowego właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (dotyczy to tych, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),
• termin przekazania druku PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej,
• termin przekazania informacji IFT-1/1R pracownikowi,
• termin przekazania podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r. (PIT-8C).

30 kwietnia 2020r.:
• terminy złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2019 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (dotyczy płatników, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej) lub PIT-36L (dotyczy podatników, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej) + zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej jako przychód z działalności gospodarczej + zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone)

31 grudnia 2020 r.:
• spis z natury – dotyczy to przedsiębiorców prowadzących tzw. podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Niedziele handlowe w 2020 roku:
• 26 stycznia 2020;
• 5 kwietnia 2020;
• 26 kwietnia 2020;
• 28 czerwca;
• 30 sierpnia;
• 20 grudnia.

Zmiany, które weszły w życie na 1 stycznia 2020 r.:

Indywidualny mikrorachunek podatkowy, który obowiązuje każdego od początku tego roku. Jego celem jest wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku należy skorzystać z specjalnego generatora na: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego .
Kasy fiskalne online – dotyczy właścicieli warsztatów samochodowych, mechaników oraz sprzedających benzynę, olej napędowy i gaz.
Biała lista podatników VAT– podatnicy za przelanie kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek, który jest niezarejestrowany na białej liście VAT będą ponosić sankcje.
Mały ZUS PLUS od lutego br. – Uprawnieni do korzystania z tej ulgi powinni się byli zgłosić do 8 stycznia br.

To dopiero początek 2020 roku, dlatego warto śledzić nadchodzące zmiany, terminy i być na bieżąco. Nadchodzi wiele zmian. Przedsiębiorstwo warto opierać o wykwalifikowaną księgowość, która pomoże i rozwiąże wszelkie dylematy – w szczególności nowego przedsiębiorcy.

***

Polecamy także:

umowa franczyzowa

Umowa franczyzowa - filar pomyślnego biznesu

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook