BoboWózki

Charakterystyka modelu franczyzowego

Przedstawiamy Państwu krótki opis naszego konceptu ogólnopolskiej sieci specjalistycznych salonów z wózkami dziecięcymi oraz najbardziej bezpiecznymi fotelikami samochodowymi pod rozpoznawalną od 2004 roku marką BoboWózki. Bardziej obszerny opis, jak w kilku krokach uruchomić salon franczyzowy BoboWózki, model biznesu, misję firmy oraz sposób działania po to by osiągać z nami sukcesy w tej unikatowej branży, jesteśmy gotowi przedstawić w niezbędnie szerokim zakresie.

 

facebook