eSmoking World

Charakterystyka modelu franczyzowego

Sieć franczyzowa eSmoking World to bezpieczeństwo prowadzenia własnej placówki z elektronicznymi papierosami w kontekście nowelizacji ustawy tytoniowej, która istotnie zmieni rynek e-papierosów.

Według szacunkowych danych wartość rynku e-papierosów wynosi 450 mln zł., a liczbę użytkowników elektronicznych papierosów szacuje się na 1,5-1,8 mln.

facebook