Hasztag Sushi

Charakterystyka modelu franczyzowego

Hasztag Sushi to  sieć franczyzowa, która została założona między innymi przez Tomasza Jakubowskiego - współtwórcę i założyciela takich sieci, jak Da Grasso czy Sushi Kushi.

facebook