Junior English School

Charakterystyka modelu franczyzowego

Junior English School to sieć placówek, które można prowadzić we franczyzie. Firma deklaruje wsparcie merytoryczne, ale także logistyczne.

facebook