LEADER SCHOOL

Charakterystyka modelu franczyzowego

Proponowany przez LEADER SCHOOL® model franczyzowy, oparty jest na współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami. Franczyzodawca udostępnia partnerom sieci franczyzowej, swoje doświadczenie, „know – how” oraz licencjonowane marki i metody nauczania.

W ramach umowy franczyzobiorca uzyskuje wyłączność, na prowadzenie działalności na określonym terenie, sprawdzony model prowadzenia placówki edukacyjnej oraz dostęp do najnowszych metod i narzędzi dydaktycznych. Dzięki temu Partnerzy LEADER SCHOOL® stają się liderami na lokalnych rynkach edukacyjnych.

facebook