Lewiatan

Charakterystyka modelu franczyzowego

Polska Sieć Handlowa Lewiatan proponuje bardzo atrakcyjną formułę współpracy, umożliwiającą uzyskanie szeregu korzyści przy zachowaniu podmiotowości i niezależności prowadzonej działalności gospodarczej.

facebook