MathRiders

Charakterystyka modelu franczyzowego

Franczyzobiorca Centrum Nauczania jest właścicielem niezależnego Centrum na terenie obejmującym od 50 do 100 tysięcy mieszkańców. Oczywiście osoba ta otrzymuje wsparcie lokalnego Dyrektora Regionalnego w każdym aspekcie prowadzenia biznesu. Partner biznesowy MathRiders przede wszystkim utrzymuje bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami. Dodatkowo zatrudnia nauczycieli MathRiders, organizuje zajęcia w Centrum Nauczania i innych miejscach na terenie objętym licencją. Bez wątpienia doświadczenie w edukacji pomaga w prowadzeniu biznesu, nie jest jednak nieodzowne.

facebook