Metrohouse

Charakterystyka modelu franczyzowego

Rynek nieruchomości w Polsce to bardzo perspektywiczna branża. Według danych GUS w Polsce w 2018 r. podpisano ponad 500 tysięcy aktów notarialnych. Zakup znacznej ich części finansowany jest kredytem hipotecznym. Tylko w 2019 r. udzielono kredytów hipotecznych na łączną kwotę ponad 62 mld zł.

Metrohouse jest liderem rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Polsce. Jesteśmy częścią Duna House Holding - największego pośrednika na Węgrzech, posiadającego swoje oddziały także w Czechach. Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie jesteśmy dla naszych franczyzobiorców stabilnym partnerem biznesowym.

facebook