Oskroba

Charakterystyka modelu franczyzowego

Piekarnia, która mimo nieustannego rozwoju nadal jest firmą rodzinną, w której doświadczenie, wiedza i tajniki zawodu przechodzą z pokolenia na pokolenie i która nieustannie czerpie z polskich tradycji piekarskich.

facebook