PKN ORLEN

Charakterystyka modelu franczyzowego

Zawarcie z PKN ORLEN S.A. umowy franczyzy zapewnia przedsiębiorcy już prowadzącemu stację paliw, którą zamierza ją włączyć do sieci PKN ORLEN S.A. lub inwestorowi projektującemu nową stację paliw, przynależność do znakomicie rozpoznawalnej i dynamicznie rozwijającej się sieci stacji paliw.

Historia programu franczyzowego sięga roku 2002, w którym do sieci włączono pierwsze 20 obiektów. Przez kolejne lata następował dynamiczny rozwój naszej sieci franczyzowej. Obecnie współpracujemy z największą siecią stacji franczyzowych w Polsce - ponad 440 obiektów. Zaufało nam już ponad 330 Partnerów, którzy korzystają ze sprawdzonego konceptu biznesowego. Potencjał naszej sieci franczyzowej oznacza, iż już co czwarta stacja w sieci detalicznej PKN ORLEN S.A. jest stacją zarządzaną przez naszego Partnera.

facebook