PZU S.A.

Charakterystyka modelu franczyzowego

PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Stworzyli program Agent 3.0., gdzie poprzez franczyzę firma jest w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców, wspierając partnerów w ich rozwoju sprzedażowym. Program przewiduje trzy poziomy, które charakteryzują się zróżnicowaną formą wsparcia. Wszystko zostało dopasowane do potrzeb i możliwości agentów niezależnie od miejscowości działania.

facebook