Thai wok

Charakterystyka modelu franczyzowego

Franczyza jest formą współpracy pomiędzy dwiema stronami: franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Franczyzobiorca uiszcza honorarium na rzecz franczyzodawcy za korzystanie z know-how prowadzenia restauracji. Dzięki tej współpracy obniża ryzyko związane z podjęciem nowej działalności gospodarczej.  Równocześnie zwiększa swoją rozpoznawalność wśród Klientów i kontrahentów działając na rynku jako niezależny przedsiębiorca.Thai Wok istnieje w największych i najbardziej prestiżowych Galeriach Handlowych w Polsce.

facebook