Work Vision Group

Charakterystyka modelu franczyzowego

Work Vision Group zostało założone w 2015 roku. Firma zajmuje się wspieraniem  polskich przedsiębiorstw poprzez leasing pracowników z zagranicy. Szuka, następnie  zatrudnia i legalizuje im pobyt.

facebook