Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

02 wrz 2021
źródło: gov.pl

Kto może prowadzić działalność gospodarczą? Co z emerytami i cudzoziemcami? Czym działalność gospodarcza różni się od tej nierejestrowanej?

Jak podaje gov.pl, w Polsce status przedsiębiorcy może mieć:

  • osoba fizyczna;
  • osoba prawna;
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  • wspólnicy spółki cywilnej.

Status ten jednak może być ograniczony przez wyrok sądu. W przypadku niektórych branż, na uruchomienie działalności gospodarczej wymaga się także odpowiedniej zgody (koncesji). Dotyczy to branż, które mają szczególne znaczenie ze wzglądu na bezpieczeństwo. Są to branże powiązane z materiałami wybuchowymi, bronią oraz wyrobami przeznaczonymi dla wojska lub policji.

Czy cudzoziemcy i emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą?

Jak podaje gov.pl, cudzoziemcy, którzy są obywatelami UE, mogą zakładać firmę na takich samych zasadach,  jak obywatele RP. Jeśli chodzi o osoby z poza Unii Europejskiej, to one mogą również prowadzić w Polsce działalność, ale spełniając przy tym określone warunki - szczegóły znajdziesz TUTAJ.

W przypadku emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, można zarejestrować/kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą osiągać przychody dowolnej wysokości bez ograniczenia wysokości świadczeń emerytalnych. Podobna zasada dotyczy emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi – na przykład umowy o dzieło, umowy agencyjnej. Nie dotyczy to osób, które pobierają wcześniejsze emerytury. Są one zobowiązane do zmniejszenia lub zawieszenia pobierania emerytury, jeśli ich dochód przekracza określoną wysokość. W sytuacji, gdy dochód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, świadczenia emerytalne są zmniejszane. Jeśli przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju – emerytura nie przysługuje - czytamy na gov.pl.

Kiedy nie trzeba zakładać działalności gospodarczej?

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności nie jest wymagane. Można wtedy świadczyć usługi w ramach tzw. działalności nierejestrowanej. Taka forma działa na podobnych zasadach, ale nie wymaga rejestracji.

Aby prowadzić działalność nierejestrową, należy spełnić warunki:

  • przychody z działalności nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli jeśli minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, to 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia oznacza 1400 zł;
  • nie można wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej;
  • nie można prowadzić działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji;
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie nie można prowadzić działalności gospodarczej.
  • nie można posiadać statusu "zawieszenie działalności gospodarczej".

Jak to wygląda w praktyce?

Nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS. Do prowadzenia działalności nie potrzeba NIP-u. Nie musisz także płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek, podatki VAT. Ale wymagane jest od Ciebie prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej w zeznaniu rocznym PIT-36, przestrzeganie praw konsumentów oraz wystawianie rachunków/faktur na żądanie kupujących.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook