Leasing - na czym polega i jakie są jego rodzaje

08 wrz 2021
źródło: biznes.gov

Leasing jest formą finansowania zakupów środków trwałych (samochodów, maszyn i innych urządzeń), którą można zastosować prowadząc firmę. Najczęściej ten wariant spotykany jest przy wyborze samochodu firmowego. Między innymi dlatego, że daje możliwość korzystania z niego bez konieczności inwestowania od razu w całą jego wartość. Warunkiem jest spłacanie zaciągniętego zobowiązania w ratach, przez określony czas. 

Przez umowę leasingu finansujący (firma leasingowa) zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (przedsiębiorcy, który zamierza nabyć w drodze leasingu samochód) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Umowa leasingu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym- czytamy na bizes.gov.pl.

Rodzaje leasingu (gov.pl)

  • Leasing operacyjny - zachodzi, gdy np. samochód będący przedmiotem leasingu stanowi środek trwały leasingodawcy i z tego tytułu on go amortyzuje. Leasingobiorca zaś ma jedynie możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej. Leasing operacyjny może przewidywać opcje wykupu środka po zakończeniu umowy leasingu. Okres leasingu operacyjnego jest krótkotrwały, lecz nie może być krótszy niż 24 miesiące.
  • Leasing operacyjny -  taki, w ramach którego odpisów amortyzacyjnych na gruncie podatku dochodowego dokonuje finansujący, jest traktowany jako świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Oznacza to, że podatkiem VAT obciążone będą kolejne miesięczne raty leasingowe, tak więc i wydatki związane z podatkiem VAT będą rozłożone w czasie. Korzystający nie będzie musiał ponieść wydatku związanego z podatkiem VAT na wstępie trwania umowy leasingu (z góry od wartości sumy rat leasingowych). To odróżnia leasing operacyjny od finansowego, który na gruncie podatku VAT jest traktowany, jako dostawa towarów (co powoduje, że podatek VAT należy rozliczyć jednorazowo, z góry).
  • Leasing finansowy - powoduje, że leasingobiorca traktuje wydzierżawiony tą drogą np. samochód jako własny środek trwały i po wpisaniu go do ewidencji rozlicza jego zakup w formie odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy zazwyczaj trwa w całym okresie przydatności gospodarczej pojazdu. Po zakończeniu leasingu jego przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy.
  • Leasing zwrotny - coraz popularniejszą formą finansowania działalności wśród przedsiębiorców jest tzw. leasing zwrotny. Polega on na tym, że przedsiębiorca w celu optymalizacji finansowej zbywa nabywane przez siebie mienie z jednoczesnym zapewnieniem sobie prawa do korzystania z niego w zamian za odpowiednie opłaty.

Jak wybrać odpowiedni leasing?

Ustal koszty związane z ubezpieczeniem, dodatkowe opłaty manipulacyjne, wysokość opłaty wstępnej, wykupu przedmiotu umowy. Zweryfikuj ewentualne koszty kaucji i czy ma formę zwrotną. Dopytaj, czy koszt wykupu oraz opłata wstępna są wliczone już w całkowitą kwotę leasingu. Ustal również kwstie związane z oprocentowaniem leasingu (stały czy zmienny).

Umowa leasingowa

Umowa leasingu musi być zawarta na piśmie. Oprócz samej treści powinna zawierać odpowiednie załączniki, takie jak: harmonogram spłat, OWUL, Tabelę Opłat i Prowizji.

Skrócenie trwania umowy leasingowej jest możliwe za zgodą leasingodawcy. Ze względów podatkowych nie opłaca się skracać jej przed upływem 40% okresu amortyzacji środka trwałego. Firmy leasingowe niechętne podchodzą do skracania umów. Pamiętaj również, że może z tym być związana dodatkowa opłata manipulacyjna - podaje gov.

Leasing auta zmieni Nowy Ład

Leasing auta jest atrakcyjną formą finansowania, z której korzysta większość przedsiębiorców. Jednak zainteresowanie leasingiem może się niebawem zmniejszyć. Na mocy zmian jakie może wprowadzić Polski Ład, od 2022 roku wykupienie samochodu poleasingowego do celów prywatnych, a następnie jego sprzedaż ma być opodatkowane podatkiem dochodowym i uznane jako przychód z działalności gospodarczej. Dlatego planując taki sposób wykupu, należy przy podejmowaniu decyzji uwzględnić bieżące zmiany.

Na gov.pl, w katalogu zmian "uszczelniających", czyli takich, które mają zapobiegać "zmniejszaniu nierówności między biznesem, który działa uczciwie, a tymi, którzy omijają prawo lub działają na jego granicy", pojawił się poniższy zapis:

Uniemożliwienie wyprowadzania firmowych samochodów bez podatku
Sposobem wyprowadzania pieniędzy z firmy na cele prywatne jest branie samochodu w leasing na firmę, a po spłacie rat wykupienie go nie do majątku firmy, tylko do prywatnego (część umów leasingowych to dopuszcza) i sprzedaż po upływie 6 miesięcy bez podatku. To działanie na granicy prawa. W innych krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę, w rezultacie sprzedaż bez podatku jest możliwa dopiero po 5 latach.
W Polsce również tak będzie.

Przeciwdziałanie wnoszeniu do firmy przeszacowanego majątku

Częstą praktyką jest prywatne kupowanie nowego samochodu i po kilku latach używania – wnoszenie go do firmy. Obecnie przepisy pozwalają amortyzować wnoszony do firmy majątek po cenie zakupu, a nie według jego wartości w momencie wniesienia. W ten sposób zmniejsza się podatek do zapłaty przy pomocy używanych samochodów i elektroniki. Rozwiązaniem jest amortyzacja od wartości rynkowej w momencie przyjęcia do firmy, a nie według „historycznej” ceny nabycia.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook