Masterfranczyza, czy franczyza pośrednia – wachlarz możliwości dla przedsiębiorcy

04 lut 2020
źródło: materiały prasowe

Istnieje kilka rodzajów franczyzy. Współczesne modele są najczęściej mieszane. Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić czym się charakteryzują poszczególne typy franczyz. Jaka może być franczyza?

Można dokonać wielu podziałów franczyzy. Najpopularniejszym z nich jest podział ze względu na rodzaj działalności. W tym zakresie można wymienić:

  • Franczyzę handlową, inaczej zwaną dystrybucyjną. Charakteryzuje się tym, że franczyzobiorca sprzedaje asortyment, który udostępnia mu franczyzodawca. Często przybiera to postać depozytową – oznacza to, że franczyzobiorca otrzymuje dany asortyment w depozycie od franczyzodawcy.
  • Franczyzę usługową, oznacza otrzymanie od franczyzodawcy informacji dotyczących sposobu wykonywania konkretnych usług.

Niektórzy do tego podziału dołączają również franczyzę produkcyjną (czyli udzielenie licencji na możliwość produkowania swoich produktów metodami technologicznymi franczyzodawcy) oraz mieszaną, która skupia wszystkie wyżej wymienione rodzaje.

Kolejnym istotnym podziałem jest fragmentaryzacja franczyzy ze względu na organizację systemu. W tym podziale należy wskazać:

  • Franczyzę bezpośrednią, która jest najprostszym sposobem współpracy. Oznacza ona bezpośrednie zawarcie umowy pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą.
  • Franczyzę wielokrotną charakteryzuje się tym, że franczyzobiorca prowadzi więcej niż jeden punkt franczyzowy w ramach sieci.
  • Masterfranczyzę, która oznacza posiadanie na wyłączność możliwości korzystania z pakietu franczyzowego przez franczyzobiorcę na określonym terenie. W tym zakresie franczyzobiorca przejmuje wiele obowiązków franczyzodawcy, a także ma możliwość większej swobody w działaniu. Ten rodzaj nazywany jest również subfranczyzą.
  • Przedstawicielstwo regionalne, czyli pośredniczenie pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą na danym terytorium. Często do obowiązków takich przedstawicieli należy prowadzenie szkoleń i nadzór nad franczyzami.

Wykazuje się również podział ze względu na rodzaj know-how. W tym zakresie wymienia się podział na:

  • Franczyzę dystrybucji produktu, czyli inaczej współpracę pomiędzy firmami na zasadzie dostawca (franczyzodawca), a sprzedawcą (franczyzobiorcą).
  • Franczyzę koncepcji działalności - oprócz podstawowych rzeczy, które gwarantuje franczyza dystrybucji, franczyzodawca udostępnia całą wiedzę know-how oraz wsparcie.

Wszelkie typy franczyz są wykorzystywane we współczesnych modelach. Najpopularniejszą okazuje się franczyza bezpośrednia, a także franczyzy koncepcji działalności. Z kolei masterfranczyza wykorzystywana jest często przy współpracy międzynarodowej – kiedy to franczyzodawca z uwagi na odległość udziela większej swobody swojemu franczyzobiorcy.

 

 

***

Polecamy także:

 

Umowa franczyzowa - filar pomyślnego biznesu

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook