DEVELOPERS TEAM LEADER (DIGITAL TRIBE) - WARSZAWA

DEVELOPERS TEAM LEADER (DIGITAL TRIBE)
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Rozwój oprogramowania, systemów i platform w T-Mobile w oparciu o wymagania biznesowe przygotowywane w modelu zwinnym (Epics, User Stories);
 • Współpraca z właścicielami produktu (praca w metodykach zwinnych), specjalistami UX, zespołami CI/CD i release management, testerami na różnych etapach tworzonego oprogramowania w zakresie: analizy wymagań, projektowania systemu, tworzenia kodu, testów manualnych i automatycznych i deploymentu;
 • Udział w tworzeniu produktów T-Mobile opartych o mikroserwisy, rozwiązania chmurowe, systemy ERP, e-commerce, CRM, OSS i specjalistyczne platformy telekomunikacyjne;
 • Ścisła współpraca z testerami manualnymi i automatycznymi, również przy przygotowywaniu testów manualnych i automatycznych;
 • Diagnozowanie i poprawa błędów;
 • Przygotowywanie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej;
 • Ewaluacja pracy programistów z Twojego zespołu;
 • Wdrażanie najlepszych praktyk oraz wsparcie członków przy skomplikowanych zadaniach;
 • Kreowanie ścieżki rozwoju dla członków zespołu.

W realizacji zadań wykorzystasz:

 • Udokumentowane 4-6 lat praktycznego doświadczenia w roli dewelopera w tym dla dużych firm międzynarodowych, w tym minimum 2 lata w docelowej technologii;
 • Doświadczenie w roli Leadera zespołu deweloperskiego;
 • Bardzo dobrą znajomość zagadnień związanymi z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych potwierdzona certyfikatami;
 • Bardzo dobrą potwierdzona realizacją w projektach dla dużych firm oraz specjalistycznymi certyfikatami znajomość zagadnień związanych z mikroserwisami, konteneryzacją i rozwiązaniami chmurowymi;
 • Bardzo dobrą znajomość narzędzi Jenkins i Git;
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego

APLIKUJ

facebook