Projekt ustawy o franczyzie – co przewiduje?

28 wrz 2022
Źródło: handelextra.pl, wiadomoscispozywcze.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o franczyzie. Dotychczas ten obszar działalności regulowały jedynie dobrowolne praktyki, tzw. Kodeks dobrych praktyk. Ustawa o franczyzie ma to zmienić, choć założenia projektowe w dużej mierze pokrywają się z tym, co do tej pory znalazło swoje miejsce we wspomnianym Kodeksie.

Projekt ustawy o franczyzie został przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości 14 września. Od tego czasu każdy, kto działa w tej branży, ma szansę zapoznać się z proponowaną formą ustawy. Choć faktyczne wdrożenie ustawy wymaga czasu, konsultacji i zapewne poprawek, to już teraz pojawiają się głosy, że ustawa może mieć korzystny wpływ na całą branżę.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości napływały skargi, zarówno ze strony franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. Wśród nich podnoszono przede wszystkim kwestie pojawiających się oszustw, a także konieczności płacenia kar w horrendalnych kwotach, o których pojęcia nie mieli franczyzobiorcy.

Projekt ustawy ma nie tyle zmienić sposób działania tej branży, co zapewnić jej przejrzystość, prawne zdefiniowanie pojęcia franczyzy, aby obie strony uczestniczące w tej formie działalności, mogły liczyć na uczciwe podejście, szanse rozwoju i realne do spełnienia warunki pracy.

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, miałyby powstać specjalistyczne sądy arbitrażowe, celem szybkiego rozstrzygania pojawiających się sporów. Franczyzobiorcy zyskaliby również większą ochronę prawną. Do ich dyspozycji byłaby specjalna aplikacja traktująca o tematyce franczyzy.

W projekcie znalazły się ponadto zapisy związane z zakazem konkurencji, rozwiązaniami odnośnie do kar umownych i weksli, a także wprowadzeniem znaku dobrej marki bądź dobrych praktyk. Ten ostatni element to najświeższy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla franczyzobiorcy, logo dobrej marki bądź dobrych praktyk, którym byłby opatrzony franczyzodawca, świadczyłoby o spełnianiu najwyższych standardów.

Więcej informacji w tym temacie można znaleźć TUTAJ.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Sebastian Kaniewski
facebook