Rzecznik MŚP nie obejmie patronatem Kodeksu Dobrych Praktyk we Franczyzie! Ministerstwo przejmuje kontrolę

07 cze 2021
źródło: materiały prasowe

1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Rzecznik MŚP podjął decyzję o przeniesieniu dalszych działań związanych z pracami nad Kodeksem Dobryk Praktyk do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy ważą się losy franczyzy w Polsce. Od kilku miesięcy w Ministerstwie Sprawiedliwości  trwa analiza raportu "Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce"  i prace nad własnym dokumentem prawnym dotyczącym franczyzy. Oprócz tego, od kilku miesięcy nad samoregulacją pracuje Zespół Roboczy ds. Franczyzy.

Zespół Roboczy ds. Franczyzy od kilku spotkań nie może jednak dojść do kompromisu, jeśli chodzi o zapis związany z wypowiedzeniem umowy przez strony umowy franczyzy. - Jeśli zostawimy wolną rękę, to nic się nie zmieni - nawoływał na ostatnim spotkaniu zespołu, Rzecznik MŚP. Adam Abramowicz podkreślał, że praca nad kodeksem musi zakończyć się rozstrzygnięciem sporu, związanego z wypowiedzeniem umowy franczyzy.

Ostatnie obrady zakończyły się brakiem kompromisu

1 czerwca podjęto ponowną próbę głosowania nad okresem wypowiedzenia. Nie udało się jednak uzyskać kompromisu w tej sprawie. Rzecznik MŚP, mając na uwadze dwie strony, zaproponował opcję 4 miesięcy (wcześniej apelował o 3). Niemniej ta opcja również nie została zaakceptowana. Polska Izba Handlu nie poparła propozycji dotyczącej 4-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.  Takie rozwiązanie poparł za to Związek Pracodawców Aptecznych i Polska Izba Paliw Palnych. Paweł Tracz (Przewodniczący Zespołu) chciał wstrzymać się od głosu. Ostatecznie przy jego głosie zaznaczono opcję "NIE". Polska Organizacja Franczyzodawców również nie poparła tego rozwiązania. Zaś zrzeszeni franczyzobiorcy, pozostali przy wcześniejszym stanowisku i ponownie wskazali, że "im krótszy okres wypowiedzenia, tym lepszy" (bezpieczniejszy).

– Bardzo dziękuję przewodniczącemu Pawłowi Traczowi z Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz przedstawicielom innych organizacji za ogromną pracę i zaangażowanie włożone w pracę w zespole. Zespół wypracował szereg ważnych założeń do Kodeksu Dobrych Praktyk w sprawie franczyzy. Zespół niestety nie doszedł do porozumienia w sprawie 3-miesięcznego maksymalnego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę. Uznaję ten warunek za niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania rynku franczyzy, w związku z czym postanowiłem przenieść dalsze działania na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości podsumowywał Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Podczas najnowszego spotkania, Rzecznik MŚP poinformował także, że został zaproszony na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wypracowania ram prawnych, zasad działania oraz zasad formalnych istnienia umowy franczyzy. Planowane spotkanie w Ministerstwie ma się odbyć w dniu 10 czerwca br.  Podczas rozmów, Adam Abramowicz przedstawi wszystkie wspólnie wypracowane zasady dotyczące współpracy franczyzobiorców i franczyzodawców. Rzecznik MŚP zadeklarował jednocześnie aktywne zaangażowanie w przygotowanie nowych przepisów prawnych w tym zakresie – zarówno na etapie rządowym, jak i parlamentarnym. Podkreślił jednak, że na ten moment nie może objąć patronatem tego dokumentu. Zaznaczając, że zawsze służy pomocą i zachęca uczestników do dalszych prac nad kodeksem. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podkreślił, że obejmie patronatem Kodeks Dobrych Praktyk we Franczyzie tylko wtedy, kiedy będzie on gwarantował równość stron w umowie franczyzowej. Abramowicz apelował także, aby w tworzonym dokumencie znajdował się zapis o 3-miesięcznym wypowiedzeniu umowy franczyzowej przez franczyzobiorcę. W przypadku rozwiązania umowy przez franczyzodawcę, Rzecznik przystał w tym przypadku na wypowiedzenie z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Na spotkaniu w Resorcie Sprawiedliwości, Adam Abramowicz przedstawi treść wypracowanych praktyk przez członków zespołu. Jeśli chodzi o okres wypowiedzenia umowy, to będzie on rekomendował nadal swoje stanowisko, czyli maksymalnie 3 miesiące. Ostateczny termin zostanie jednak wypracowany już przez samą instytucję. Może się okazać, że będzie on jeszcze krótszy, niż propozycje Rzecznika. Mowa tutaj o możliwości zastosowania nawet 1 miesiąca okresu wypowiedzenia.

Zespół Roboczy ds. Franczyzy w Radzie Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP, powstał 2 lipca 2020 roku. Jego założeniem od samego początku było opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk, mającego wyznaczać ramy współpracy pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami. W Zespole zrzeszonych jest łącznie 18 instytucji zainteresowanych powstaniem w Polsce przyjaznych zasad regulujących stosunki w ramach umów franczyzowych. Zespół odbył od czasu swojego powstania 10 spotkań zorientowanych na wypracowanie porozumienia i pogodzenie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Skład Zespołu Roboczego ds. Franczyzy:

 • Polska Izba Handlu
 • Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
 • Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 • Związek Pracodawców Aptecznych
 • KZRSS Spolem
 • Kongregacja Polskiego Handlu
 • Polska Izba Paliw Płynnych
 • Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców
 • Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”
 • Business Centre Club
 • Polska Organizacja Franczyzodawców
 • Stowarzyszenie Polska Sieć Handlowa Unia
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu
 • Konfederacja Lewiatan
 • Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców w Bielsku-Białej
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Związek Aptek Franczyzowych
 • Polska Grupa Supermarketów

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook