Skąd wziąć dofinansowanie na otworzenie franczyzy? cz. 2

27 kw. 2020
foto: Unsplash CCO
artykuł eksperta dotyczący alternatyw finansowania własnego biznesu

W ostatnim artykule pisałem o tym, czym jest franczyza oraz jakie są jej wady i zalety. Jeżeli przekonały Cię zalety franczyzy i zamierzasz otworzyć swój biznes oparty na tym modelu, to z dalszej części artykułu dowiesz się skąd wziąć dofinansowanie na otworzenie franczyzy.

Dotacje unijne

Jednym ze sposobów dofinansowania na założenie własnej firmy w formie franczyzy są dotacje unijne. Dotacje unijne, które są przydzielane z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, są formą pomocy dla osób, które chcą założyć własną firmę. Co do zasady dotacje z Unii Europejskiej są bezzwrotne, co oznacza, że nie ulegają one spłatom tak jak w przypadku pożyczek, czy kredytów. Dotacje unijne są przyznawane w ramach różnych programów prowadzonych przez wyznaczone do tego celu instytucje państwowe lub organizacje. W celu znalezienia odpowiedniej dla swojego biznesu rodzaju dotacji odsyłam na stronę Portalu Funduszy Europejskich. Na Portalu możecie przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków jak i informacje o wymaganiach w celu uzyskania skrojonej na własne potrzeby dotacji.

Dotacje z Funduszu Pracy

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że bezzwrotne środki są przyznawane wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie ma więc mowy o założeniu jakiejkolwiek formy spółki, ale nie wyklucza to zatrudnienia pracowników. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,  poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • został z Tobą rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni,
 • Po otrzymaniu dotacji należ założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym
  w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Osoba, która otrzymała dotacje zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków jest 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami będziesz zmuszony zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. W celu otrzymania ww. wsparcia finansowego należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Kredyty i pożyczki

Środki na rozwój działalności w formie franczyzy znajdziesz również w bankach, które w swojej ofercie mają różnego rodzaju pożyczki i kredyty dla małych firm. Jednak zakres wymagań oraz warunki spłat ustalane są indywidulanie przez bank. Najlepiej zatem przed wyborem ostatecznej oferty przejrzeć kilka dostępnych na rynku konkurencyjnych produktów finansowych w różnych bankach.

Aniołowie Biznesu

Z prośbą o pomoc na sfinansowanie swojego biznesu możesz zwrócić się do Aniołów Biznesu. Aniołami Biznesu nazywa się prywatnych inwestorów, którymi z reguły są osoby zamożne, lokujących swój kapitał na rozwój firmy w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów. Nie ma jednego sposobu na to, jak najlepiej i najszybciej znaleźć Anioła biznesu. W Polsce istnieje kilka instytucji zrzeszających w swych szeregach Aniołów biznesu. Do grona najważniejszych instytucji zrzeszających w swych szeregach Aniołów biznesu zalicza się:

 • PolBAN – Business Angels Club
 • Gildia Aniołów Biznesu
 • Lewiatan Business Angels
 • Sieć Aniołów Biznesu AMBER
 • Secus Wsparcie Biznesu
 • Association of Business Angels Network
 • Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja
 • Kobieca Sieć Aniołów Biznesu
 • Studencka Sieć Aniołów Biznesu

Crowdfunding

Kolejnym ze sposobów dofinansowania na założenie własnej firmy w formie franczyzy jest tzw. crowdfunding. Crowdfunding jest to finansowanie społecznościowe za pośrednictwem specjalnych portali internetowych. Inaczej mówiąc prywatni inwestorzy odnajdują na wyspecjalizowanej platformie ciekawy produkt/usługi/przedsięwzięcie i wpłacają pieniądze otrzymując w zamian unikalne bonusy bądź udziały w firmie. W ramach finansowania crowdfundingowego może być sfinansowane niemal każde przedsięwzięcie. Każda osoba może opublikować swój projekt np. na portalu crowdfundingowym i jeżeli zostanie on zaakceptowany, to każda zainteresowana osoba może wpłacić dowolną sumę pieniędzy. Zwykle ustalane są również progi wpłat, za które otrzymuje się nagrody. Korzystając z takiego portalu, trzeba się liczyć z tym, że pobierana jest opłata w postaci określonego procenta od zebranych funduszy. Samo ogłoszenie projektu nie oznacza jednocześnie, że zbierzesz odpowiednie fundusze.

artykuł eksperta

KAMIL WASILEWSKI

 

 

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2014 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką. W pracy zawodowej pomaga przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes.Wspiera klientów w zakresie prowadzenia i ochrony swojej działalności gospodarczej. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży fitness, m.in. klubów fitness, studiów treningowych, dostawców i producentów sprzętu treningowego.  Jest autorem bloga prawniczego Prawo dla Fitnessu. Publikuje również dla czasopism takich jak Body Life, Trainer czy Perfect Body oraz portalu Branża Fitness. Jest uczestnikiem i prelegentem największych branżowych konferencji w kraju (m.in. Kongres Bodylife, Kongres FEM, FIWE czy Kongres Fit-Expo Trendy i Innowacje)

 

 

 

***

Polecamy także:

Skąd wziąć dofinansowanie na otworzenie franczyzy? cz.1

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook