AS Akademia Sprzedaży

Charakterystyka/opis

W swojej 11-letniej karierze  jako sprzedawca i trener sprzedaży, pracowałem na rynkach między innymi: dostawców usług energetycznych i gazowych,  fotowoltaicznym, usług telekomunikacyjnych, dostawców internetu, dofinansowaniach z Unii Europejskiej, rynku SEO, poligraficznym, prawnym, księgowym, szkoleniowym, bankowym, odzieżowym i liczba ta stale rośnie - pisze firma na swojej stronie www.

facebook