EY Academy of Business

Charakterystyka/opis

Jesteśmy nastawieni na skuteczne wsparcie firm w rozwoju menedżerów i pracowników. Skuteczne, tzn. takie które przynosi zmianę dla jednostki i biznesu, wspiera realizację celów strategicznych i adresuje wyzwania biznesowe.

Osiągamy to dzięki bliskiej współpracy z kadrą zarządzającą i HR, trafnej identyfikacji potrzeb rozwojowych, rekomendowaniu i wdrożeniu różnych narzędzi rozwojowych, pomocy w zbudowaniu otoczenia wspierającego rozwój. Jesteśmy pragmatyczni a jednocześnie patrzymy się na potrzeby organizacji strategicznie i długofalowo, dostosowujemy rozwiązania do potrzeb, mamy dużą wiedzę i doświadczenie biznesowe.

facebook