House of skills

Charakterystyka/opis

Zakres naszej działalności sięga od proponowania rozwiązań na poziomie strategicznym, do programów rozwojowych, dzięki którym rozwijamy kompetencje dużych grup pracowników polskich firm. Rozwój to zawsze zmiana. Naszą rolą jest to, aby zmiana przyniosła zamierzony rezultat. Jak to robimy?

Pomagamy właściwie zdefiniować cel zmiany. Bierzemy pod uwagę ludzi oraz kontekst, w którym działają. W projektach rozwojowych koncentrujemy się na punktach przyłożenia dźwigni – tym, co przyniesie największy rezultat przy możliwie najmniejszych nakładach.

facebook