I’GS In Good Strategy 

Charakterystyka/opis

I’GS In Good Strategy to praktyka doradztwa strategicznego rozwijana przez Monikę Ferreira i Magdalenę Wieczorek, Partnerów Zarządzających i Doradców Strategicznych.

W I’GS In Good Strategy pomagamy przedsiębiorcom, zarządom, menedżerom skalować ich biznes i poprawiać wyniki finansowe, poprzez dostosowane do ich rozwoju organizacyjnego procesy doradcze oraz odpowiedni dobór metodyk i narzędzi zwiększania skali.

Specjalizujemy się w budowaniu strategii skalowania sieci franczyzowych i modeli biznesowych, tworzeniu strategicznych modeli marketingu, employer brandingu i kultury organizacyjnej jako modeli wzrostu i w budowaniu wygrywających modeli operacyjnych, które zdominują branżę.

https://ingoodstrategy.com/

facebook