MAC ACCOUNTING

Charakterystyka/opis
  • Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku
  • Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu
  • Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244
  • Nadzór ustawowy nad działalnością firmy sprawuje Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz niezależnie amerykańska organizacja nadzoru Public Company Accounting Oversight Board
  • Nad świadczonymi usługami sprawowany jest stały nadzór biegłych rewidentów oraz certyfikowanych księgowych
  • Zespół składa się z księgowych posiadających certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów
facebook