WYWIAD z gigantem franczyzy - McDonald's Polska!

25 lut 2020

McDonald’s to "gigant" franczyzy i najbardziej rozpoznawalna marka na świecie. Niemalże każdy uważa, że posiadanie własnego, złotego „M” zagwarantowałoby mu biznesowy sukces. Wymienianie aspektów, mających na celu promocję McDonald’s również jest niepotrzebne. Każdy wie, jak wygląda taka restauracja i zdaje sobie sprawę, że jest dochodowym przedsięwzięciem. McDonald’s jest jedną z niewielu franczyz, która promuje się sama - dzięki wypracowanej marce i sprawdzonemu przez lata modelowi biznesowemu.

Jak wygląda franczyza McDonald’s? - specjalnie dla Franczyza INFO odpowiedzi udzieliła Danuta Suska-Małkuszewska - Senior Franchising Manager McDonald’s Polska.

Wielu jednak uznaje, że franczyza McDonald’s jest niemożliwa. Co więc należy zrobić? Jakie warunki należy spełnić? Czy dla zwykłego Kowalskiego jest to marzenie nie do spełnienia?

Franczyzobiorcy są jednym z trzech – obok samej korporacji i jej dostawców – głównych filarów modelu biznesowego McDonald’s. Oczekujemy od nich, podobnie jak od dostawców, przede wszystkim etycznego postępowania, zgodnego z wewnętrznymi standardami przyjętymi w firmie. Jednym z kluczowych wymagań, które musi spełnić kandydat na franczyzobiorcę jest przekonanie do marki McDonald’s oraz jej wartości. Taka osoba musi mieć świadomość, że zarządzanie restauracją to przede wszystkim długotrwałe zaangażowanie. Sukces budowany jest latami, co oznacza, że zdarzają się lata lepsze i gorsze. Każdy z franczyzobiorców to samodzielny przedsiębiorca, który w zamian za inwestycję własnych środków finansowych, otrzymuje dostęp do know how, wieloletniego doświadczenia wypracowanego na rynkach całego świata oraz globalnych standardów. Obecnie do systemu McDonald’s w Polsce należy ponad 70 licencjobiorców.

 

WYWIAD z gigantem franczyzy McDonald's Polska!

Danuta Suska-Małkuszewska - Senior Franchising Manager McDonald’s Polska.

Na Państwa stronie można znaleźć wielu dobrze prosperujących franczyzobiorców. Każdy mówi, że współpraca z McDonald’s to gwarantowany sukces. Widać to również po ilości gości w restauracjach. Jednak nasuwa się pytanie: czy w historii McDonald’s Polska znalazły się osoby, które nie podołały i ich przygoda z Państwa franczyzą okazała się porażką?

Wieloetapowy i relatywnie długi proces rekrutacji franczyzobiorców został skonstruowany w ten sposób, aby wybrać osoby jak najlepiej przygotowane i dopasowane do prowadzenia biznesu pod marką McDonald’s. Ze względu na ograniczenia kapitałowe oraz brak niezbędnej wiedzy, na początku naszej działalności w Polsce franczyzobiorcami zostawały z reguły osoby z doświadczeniem zdobytym za granicą, które rozumiały koncepcję takiej współpracy. Dzisiaj jest to grupa ponad 70 przedsiębiorców z różnym doświadczeniem biznesowym.

Dlatego tak szczególną uwagę skupiacie Państwo na doświadczeniu i kompetencjach kandydatów. Zacznijmy może od podstaw. Kim musi być potencjalny franczyzobiorca? Jakie warunki powinien spełnić? Dlaczego potencjalny franczyzobiorca musi posiadać wykształcenie wyższe?

Zarządzanie restauracją, a w kolejnych latach kilkoma restauracjami jest sporym wyzwaniem zarówno pod względem organizacyjnym, jak i formalnym. Zależy nam, aby przyszłymi franczyzobiorcami były osoby, które wyróżniają się pod kątem cech nowoczesnego przedsiębiorcy. Powinny posiadać znajomość zagadnień finansowych, umiejętności analityczne i decyzyjne oraz doświadczenie w zarządzaniu sporym zespołem. Bardzo ważne są umiejętności interpersonalne, ułatwiające budowanie więzi  z pracownikami, przedstawicielami McDonald's i dostawcami. Osoba zainteresowana franczyzą McDonald’s powinna być też ambitna i nastawiona na sukces, otwarta na nieustanne inwestowanie w doskonalenie doświadczenia gości w restauracjach.

Jak wygląda proces rekrutacji? Wystarczy mieć odpowiedni wkład finansowy?

Czas trwania procesu rekrutacji i przygotowania do wejścia do systemu McDonald’s zależy od dostępności i zaangażowania kandydata. Przeciętnie zajmuje dwanaście miesięcy, z czego przez około dziewięć miesięcy kandydat szkoli się w restauracji.

Na pierwszym etapie rekrutacji, po wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, kandydat spotyka się z przedstawicielami McDonald’s. Następnie odbywa trzydniową praktykę w restauracji w Warszawie, dzięki której poznaje specyfikę jej pracy. Po trzydniowej praktyce przychodzi czas na rozmowę kwalifikującą do szkolenia w restauracji. Zakwalifikowani i zainteresowani kandydaci odbywają spotkanie z kierownictwem McDonald’s Polska. Dziewięciomiesięczne szkolenie odbywa się możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania kandydata. W trakcie szkolenia, zwykle około szóstego miesiąca jego trwania, jeśli przebiega pomyślnie, kandydat otrzymuje ofertę franczyzy. Tak w wielkim skrócie wygląda proces.

Na Państwa stronie można znaleźć informację, że franczyzobiorca nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Co jest powodem ustalenia takiego rodzaju warunku?

Franczyzobiorca osobiście zarządza swoją restauracją. Oznacza to codzienne zaangażowanie w jej funkcjonowanie, dlatego nie może prowadzić dodatkowych interesów wymagających z jego strony ciągłego zarządzania i nadzoru. Franczyzobiorca nie może również prowadzić innej działalności gastronomicznej.

A jak jest w przypadku kolejnej franczyzy? Załóżmy, że świetnie prosperuje jedna restauracja McDonald’s i jej franczyzobiorca chciałby prowadzić kolejną. Czy może ta sama osoba prowadzić jeszcze jedną Państwa franczyzę?

Średnia liczba restauracji przypadających na jednego franczyzobiorcę to ponad 5 lokalizacji i wartość ta sukcesywnie rosła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Oznacza to, że oprócz intensywnej rekrutacji franczyzobiorców, McDonald’s również stawia na rozwój ze sprawdzonymi, najlepszymi franczyzobiorcami. Ci chętnie przejmują kolejne restauracje, co dowodzi, że współpraca z McDonald’s jest zadowalająca i opłacalna. Wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy lata temu zaczynali współpracę z McDonald’s od jednej restauracji, dziś prowadzi całą sieć. Jeszcze w 2005 roku pojedynczy franczyzobiorca prowadził co najwyżej 2 restauracje, za to na koniec 2019 roku liczba punktów znajdujących się w rękach jednej osoby sięgała już 15 lokalizacji.

Znamy już podstawy. Czas na miejsce i lokal. Po czyjej stronie leży znalezienie lokalizacji i miejsca? Czy franczyzobiorca może wskazać miasto/region, gdzie chciałby prowadzić Państwa franczyzę?

Nie wymagamy od franczyzobiorców zapewnienia lokalu ani pomocy w pozyskaniu kolejnych lokalizacji. Wyszukiwaniem i nabywaniem miejsc pod restauracje zajmuje się dział rozwoju McDonald’s Polska. Podczas rekrutacji kandydat na franczyzobiorcę podaje preferencje geograficzne odnośnie lokalizacji przyszłej restauracji. Składając ofertę franczyzy, McDonald’s uwzględnia zadeklarowane preferencje. Należy podkreślić, że McDonald’s nie udziela wyłączności terytorialnej.

Czyli franczyzobiorca nie jest de facto właścicielem lokalu?

Franczyzobiorca jest operatorem restauracji i co do zasady nie jest właścicielem nieruchomości, w której prowadzi restaurację.

Podpisywanie umowy wiąże się ze stresem obu stron. Podczas podpisywania umowy jest jeszcze ktoś obecny, np. prawnik?

Rzeczywiście, osoby ubiegające się o franczyzę McDonald’s niejednokrotnie inwestują całe życiowe oszczędności. Do tego, często oznacza ona relokację całej rodziny, co wymaga sporego przedsięwzięcia. Dlatego, żeby zapewnić kandydatom większy komfort nie oczekujemy podpisania oferty i umowy w chwili kiedy je prezentujemy. Osoby mają dwa tygodnie żeby skrupulatnie zapoznać się z warunkami, a następnie jako formę akceptacji prosimy o odesłanie oferty wraz z podpisem do biura McDonald’s.

Na ile lat podpisuje się z Państwem umowę franczyzową?

Zasadniczo umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat, choć w zależności od okoliczności okres jej obowiązywania może być krótszy. Każda umowa franczyzy dotyczy jednej restauracji.

Przejdźmy teraz do finansów. Doskonale wiemy, że przygotowanie tak dużego lokalu, licencja, zaopatrzenie mogą generować niesamowite koszta. Czy moglibyśmy prosić o wskazanie widełek finansowych, związanych z opłatą początkową?

1,8 mln zł – taką kwotą musi dysponować kandydat na franczyzobiorcę na starcie.
4,8 mln zł – tyle może wynieść pełny wydatek na restaurację.
45 tys. dolarów – to jednorazowa opłata licencyjna, przy założeniu, że umowa franczyzowa jest podpisywana na 20 lat.
15 tys. dolarów – kaucja.
Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy trzy opłaty: franczyzową, marketingową oraz czynsz za korzystanie z lokalu, który pozostaje własnością centrali.

Duży biznes, więc i o wiele większe koszta. Czy jest możliwość finansowania całości z kredytu?

Wydatki związane z inwestycją w pierwszą restaurację powinny być finansowane w minimum 40%, a w przypadku kolejnych 20% ze środków własnych franczyzobiorcy. Pozostałe środki, dla pierwszej restauracji maksymalnie 60% i kolejnych 80% mogą pochodzić z kredytu bankowego. Wydatki mogą być finansowane wyłącznie z tych dwóch źródeł.

Wymagacie Państwo tak zwanej kaucji gwarancyjnej w wysokości 15 000 dolarów – czemu ona służy?

Kaucja gwarancyjna w wysokości 15 000 dolarów na zabezpieczenie przyszłych należności wobec McDonald’s i naszych dostawców. Kaucja gwarancyjna nie jest oprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy franczyzy.

Na końcu nie możemy zapomnieć o wskazaniu czytelnikom, jak wiele Państwo oferujecie swoim franczyzobiorcom. Co oprócz gotowego przepisu na sukces, idealnego i sprawdzonego know-how i doskonale przygotowanego lokalu gwarantujecie Państwo podczas współpracy?

Siłą systemu McDonald’s jest wzajemne wsparcie i bliska współpraca, bez względu na warunki ekonomiczne. Jako McDonald’s pozyskujemy nieruchomość, przygotowujemy i realizujemy inwestycję. Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe szkolenia oraz eksperckie wsparcie konsultantów w trakcie wykonywania umowy franczyzy. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzimy wspólną działalność marketingową i promocyjną. Mamy sprawdzoną sieć dostawców. Współdziałamy przy zakupie usług dla restauracji.

Bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani na przeprowadzenie tej rozmowy. Te szczegółowe odpowiedzi nie tylko posłużą potencjalnie zainteresowanym franczyzobiorcom, ale również zaciekawią wszystkich tych, którzy zawsze chcieli poznać szczegóły związane z prowadzeniem własnego McDonald's. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie możliwość przeprowadzenia kolejnego wywiadu.

 

 

***

Polecamy także:

Halloo uruchamia system franczyzowy - wywiad z Wojciechem Banasikiem

Halloo uruchamia system franczyzowy - wywiad z Wojciechem Banasikiem

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook