Żabka otwarta na współpracę z przedsiębiorcami spoza Polski

08 cze 2022

Obecnie w sieci działa kilkudziesięciu franczyzobiorców o pochodzeniu innym niż polskie, a zainteresowanie franczyzą z Żabką stale rośnie. Wśród współpracujących z nią przedsiębiorców są  Polacy oraz osoby z Ukrainy, Włoch, Francji, Czech, Białorusi, Kazachstanu czy Armenii. W ramach standaryzacji procesu wejścia do sieci w maju br. Żabka wprowadziła certyfikację językową dla kandydatów na franczyzobiorców pochodzących spoza Polski. Jednocześnie osoby zainteresowane poprowadzeniem sklepu pod zielonym szyldem, przebywające w naszym kraju min. 2 lata, potrzebują wyłącznie jednego poręczyciela weksla.

Żabka otwarta na zagranicznych przedsiębiorców

Certyfikacja językowa jest nowym elementem rekrutacji i szkoleń dla przedsiębiorców pochodzących spoza Polski, którzy chcą poprowadzić swój sklep Żabka. Ponadto wszyscy kandydaci na franczyzobiorców muszą pomyślnie przejść kilkuetapowy proces zakończony egzaminem. Na część edukacyjną składają się szkolenie w sklepie trenerskim, z różnych obszarów zarządzania biznesem oraz placówką pod szyldem sieci, w tym z HR, finansów, sprzedaży czy obsługi klienta. Częścią procesu rekrutacji są także spotkania z przedstawicielami sieci, wybór lokalizacji pod sklep i dopięcie wszelkich formalności. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, jako indywidualni przedsiębiorcy - migranci chcący poprowadzić w ramach franczyzy sklep Żabka - muszą mieć także zdolność założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w związku z największą liczbą kandydatów pochodzących z Ukrainy, na język ukraiński tłumaczona jest Umowa Franczyzowa oraz dokument “Zasady rozliczeń finansowych”. Na życzenie kandydat z innego kraju może otrzymać również te dokumenty w swoim języku ojczystym.

Żabka

Od maja br. zmianie uległa liczba wymaganych poręczycieli weksla in blanco. W przypadku potencjalnych franczyzobiorców przebywających w Polsce od co najmniej 2 lat, wymagany jest obecnie tylko jeden poręczyciel. W tym przypadku niezbędne jest także okazanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie Polski przez ostatnie 24 miesiące.

- W ostatnim czasie widzimy ogromny wzrost zainteresowania współpracą z naszą siecią ze strony przedsiębiorców pochodzących spoza naszego kraju i jesteśmy przekonani, że tendencja ta się utrzyma – w procesie rekrutacyjnym bierze aktualnie udział wielu kolejnych kandydatów – zaznacza Damian Rybak, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców w Żabka Polska. I dodaje: - Działając w oparciu o ideę idei franczyzocentryczności, staramy się nieustannie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby obecnych jak i potencjalnych franczyzobiorców. Stale ulepszamy czy ułatwiamy to, co jest możliwe by stworzyć jak najlepsze warunki do startu i rozwoju przedsiębiorczości, również dla tych osób, które chcą związać swoją przyszłość z Polską.

Więcej o procesie rekrutacji na: https://www.zabka.pl/franczyza/przydatne-informacje/najczesciej-zadawane-pytania

Biznes przy wsparciu sieci

Sieć oferuje wszystkim współpracującym z nią franczyzobiorcom szerokie wsparcie na wielu polach, w tym marketingowe, dostęp do swojego know-how i innowacyjnych technologii, w tym aplikacji Cyberstore do zdalnego zarządzania sklepem, a także pełne zaplecze logistyczne z dostawami pod drzwi sklepu. Dodatkowo, aby zabezpieczyć franczyzobiorców przed ewentualnym niepowodzeniem ich biznesu, Żabka wprowadziła w 2021 r. specjalne, zbiorowe ubezpieczenie tzw. “Polisę na biznes”. Jednocześnie przedsiębiorcy działający pod szyldem Żabka mogą liczyć na przejrzysty system rozliczeń. Między styczniem a marcem 2022 r. ponad 76 proc. franczyzobiorców osiągnęło miesięczny przychód w wysokości co najmniej 20 tys. zł. Uzyskiwany w skali miesiąca przychód powinien wystarczyć na pokrycie estymowanych kosztów prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę, w tym realizację zobowiązań podatkowych i ZUS. Franczyzobiorca ma możliwość generowania dodatkowego przychodu poprzez intensyfikację sprzedaży oraz utrzymywanie wysokiej jakości obsługi sklepu i klientów, zaś po trzech latach współpracy otrzymuje ponadto premię.

- Przed otwarciem Żabki, do wybuchu pandemii związana byłam z gastronomią, a potem przez pewien czas pracowałam jako sprzedawca w jednej z placówek pod szyldem sieci, dlatego miałam już pewną wiedzę o tym biznesie. Porównywałam również oferty różnych franczyz, i żadna nie proponowała tego, co Żabka - gotowego i wyposażonego sklepu przy niskim wkładzie własnym. Sieć pomaga także franczyzobiorcom na wielu polach, szczególnie na początku była to dla mnie znacząca wartość. Dziś przy dużym własnym zaangażowaniu i wsparciu sieci rozwijam w Rzeszowie swój sklep - podkreśla Oleksandra Burova, franczyzobiorczyni pochodząca z Ukrainy, prowadząca sklep od września 2021 r.

Do rozpoczęcia biznesu z Żabką potrzebny jest przy tym wkład własny wynoszący jedynie ok. 5 tys. zł. Aktualnie w całej Polsce sklepy pod szyldem Żabki prowadzi już ponad 7000 przedsiębiorców, w tym kilkudziesięciu migrantów. Poza najliczniejszą grupą obywateli Ukrainy, z Żabką swój biznes rozwijają także osoby pochodzące m.in. z Litwy, Włoch, Algierii, Kazachstanu, Białorusi, Węgier, Czech czy Armenii.

Więcej informacji o ofercie franczyzowej Żabki znajdziesz na https://franczyza.zabka.pl/

Materiał partnera

Zobacz także: 6000 franczyzobiorców prowadzi sklepy Żabka w 950 miejscowościach!

Sprawdź nas także na Facebooku

FRANCZYZA INFO

Tagi:

Opublikowane przez: Sebastian Kaniewski
facebook