Auchan, Eurocash, Intermarche i Makro na cenzurowanym!

16 lip 2020
źródło: UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął postępowania względem sieci: Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska oraz SCA Intermarche.

Prezes UOKiK wszczął pierwsze postępowanie w kwietniu br., w celu weryfikacji największych sieci handlowych w Polsce. Podstawą kontroli było sprawdzenie, czy firmy nie odwlekają z zapłatami dostawcom lub, czy nie wprowadzają niekorzystnych warunków handlowych. Postępowaniem było objętych sto podmiotów. Podczas postępowania przeanalizowano wszelkie umowy między sieciami handlowymi a ich dostawcami oraz zweryfikowano zasady polityki cenowej.

 W trakcie analiz zauważyliśmy, że sieci handlowe stosują praktyki, które mogą być niekorzystne dla dostawców – chodzi o np. kwestionowanie faktur czy narzucanie polityki cenowej. Sprawdziliśmy w postępowaniach wyjaśniających, czy mogło dojść do narzucania przez dużych graczy niekorzystnych warunków handlowych dostawcom – wątpliwości były rozstrzygane zgodnie z zaleceniami UOKiK. Ponadto po wezwaniach Urzędu sieci dokonały zaległych płatności w łącznej wysokości 575 mln złotych - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

W wyżej wspomnianych sprawach prezes UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające. Spółkom, które zwlekały z zapłatą nakazano bezwzględne uregulowanie należności. Niestety nadal toczą się postępowania wobec sieci handlowych, które miały największe zaległości w zapłacie za faktury. Co więcej pomimo wezwań UOKiK nadal odmawiały ich uregulowania. Są nimi: Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche.

- Nie wszyscy przedsiębiorcy wypłacili zaległe pieniądze kontrahentom czy usunęli kwestionowane przez nas zapisy. Względem Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche przeprowadzimy postępowanie z zakresu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – przedsiębiorcom tym grożą sankcje finansowe w wysokości do 3 proc. ich rocznego obrotu – dodaje Tomasz Chróstny.

Z uwagi na www. zdarzenia UOKiK postanowił przygotować specjalny formularz, w którym poszkodowani dostawcy lub osoby nieotrzymujące płatności w terminie mogą zgłosić takie nieprawidłowości bezpośrednio do wyżej wymienionego urzędu.

***

Polecamy także:

Franczyzowi detaliści w TOP 50 Global Retailers!

Franczyzowi detaliści w TOP 50 Global Retailers!

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook