Don Martinez

Charakterystyka modelu franczyzowego

„Union Pro Silesia” jest Spółką kapitałową realizującą projekt budowy sieci restauracji światowej marki „Don Martinez”.

Animatorzy tego projektu korzystali w pełni z udostępnionego im wzorca, a także z bogatych tradycji rodzinnych. Sięgają one 1918 roku, kiedy to Andrzej dziad aktualnych współwłaścicieli założył na Górnym Śląsku firmę kupiecką, a później Gildię handlową.

facebook