Livio

Charakterystyka modelu franczyzowego

Livio to sklepy należące do ogólnopolskiej sieci LD Holding, która zrzesza niezależne placówki handlowe, które dzięki konsolidacji mogą skutecznie konkurować na polskim rynku detalicznym. Misją sieci jest zapewnienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową rozwiązań, które pozwolą sklepom na bezpieczne funkcjonowanie na rynku. W ramach sieci działa obecnie ponad 2 781 placówek.

facebook