Navash

Charakterystyka modelu franczyzowego

Navash to sieć piekarni gruzińskich, która umożliwia współpracę na zasadach franczyzy.

facebook