New York Hot Dog

Charakterystyka modelu franczyzowego

Systemy franczyzowe NYHD są skonstruowane w sposób elastyczny – sam możesz wybrać wariant dogodny dla Ciebie i odpowiadający posiadanemu przez Ciebie kapitałowi początkowemu. Potem, w zależność od potrzeb i możliwości, możesz dowolnie rozwijać swój biznes korzystając z wyższych wariantów inwestycyjnych.

facebook