PSB Mrówka

Charakterystyka modelu franczyzowego

Sklepy PSB Mrówka posiadają w swojej ofercie niezbędne produkty do remontów, ale również do bazowego utrzymania domów i ogrodów. Główna ich lokalizacja do miejscowości powiatowe i gminne do 100 tys. mieszkańców. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 320 sklepów. Wybór lokalizacji jest czynnikiem ostatecznie decydującym o powodzeniu inwestycji, co odbywa się pod kontrolą specjalistów firmy.  Inwestor następnie otrzymuje gotową analizę rynku, która zawiera: analizę konkurencji, określenie mocnych i słabszych stron rozlokowania przyszłego obiektu, badanie rynku w szczególności lokalnego oraz biznesplan.

facebook