Krok po kroku do własnego biznesu, czyli jak założyć firmę w CEIDG

14 paź 2020
źródło: ceidg, materiały prasowe

Niezależnie czy planujemy założyć własny biznes, czy też wejść do modelu franczyzowego, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich przedsiębiorcach, prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz prowadzących spółki cywilne.

Jak założyć firmę?

Obecnie firmę możemy założyć w kilka minut. Do tego potrzebny jest wniosek o założenie działalności gospodarczej, który można złożyć na kilka sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem Internetu. Wtedy elektroniczny wniosek wysyła się za pomocą konta EPUAP lub składa osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Wypełniony druk CEIDG-1 może zostać również wysłany do urzędu listem poleconym, przy czym tutaj należy pamiętać, aby był on potwierdzony notarialnie.

Dane potrzebne do wniosku

Podatnik podczas uzupełnienia wniosku wpisuje poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • PESEL (w przypadku braku numeru PESEL należy podać datę urodzenia);
 • REGON i NIP (jeżeli podatnik go posiada);
 • informacja na temat obywatelstwa przedsiębiorcy;
 • miejsce zamieszkania i adres, adres do korespondencji, adres, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza;
 • adres poczty elektronicznej i strony internetowej przedsiębiorcy;
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli od kiedy działalność ma być rozpoczęta;
 • określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Podatnik może wybrać kilka kodów PKD, które będą pasowały do prowadzonej przez niego działalności;
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy (jeżeli przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa);
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub wszczęciu postępowania naprawczego, lub informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Może ją jednak poprzedzać nazwa odzwierciedlająca typ działalności (np. Sklep spożywczy Jan Kowalski; Usługi budowlane ebud Edward Budzeń; Piękna Ty - zakład kosmetyczny Anna Kowalska).

Nie ma potrzeby rejestracji w Urzędzie Skarbowym

Wniosek o wpis do ewidencji CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, i oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jest także wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i zgłoszeniem płatnika składek do ZUS-u lub KRUS-u.

Wyjątek

Należy jednak mieć na uwadze, że mimo iż wniosek CEIDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS-u, to przedsiębiorca w celu zarejestrowania się do ubezpieczeń w ZUS-ie lub jeśli oznaczył siebie jako podatnika VAT, powinien złożyć dodatkowo stosowne deklaracje odpowiednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy też urzędzie skarbowym.

Warto jednak pamiętać, że podatnik, który nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, nie ma obowiązku zakładania firmy i może skorzystać z tak zwanej działalności nierejestrowanej. 

***

Polecamy także:

Umowa franczyzowa – filar pomyślnego biznesu

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook