Ekspert ds. Produktów Inwestycyjnych

Twoje zadania:

 • Dbanie o zgodność prowadzonej działalności pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa TFI z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi
 • Doradzanie oraz bieżące wsparcie merytoryczne osób wykonujących czynności dot. TFI
 • Cykliczne przeprowadzanie kontroli i raportowanie ich wyników wew. organizacji oraz do KNF
 • Przegląd wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników, dbanie o ich rozwój
 • Analizowanie obsługi klienta na rynku usług finansowych i rekomendowanie zmian w produktach, regulacjach lub systemach informatycznych

Czekamy na Ciebie, jeśli:

 • Masz min. 3 lata doświadczenia - doskonale znasz organizację sprzedaży w firmie ubezpieczeniowej i produkty TFI
 • Interesujesz się rynkiem finansowym (znasz instrumenty finansowe - w teorii i praktyce)
 • Dobrze odnajdujesz się w pracy przy kilku i projektach jednocześnie
 • Umiesz myśleć analitycznie
 • Biegle posługujesz się Excel i Power Point
 • Masz wykształcenie wyższe

Korzyści dla Ciebie:

 • Umowa o pracę
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych
 • Opieka medyczna w PZU Zdrowie
 • Program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU
 • Benefity pozapłacowe m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe

facebook