Dotacja na założenie działalności gospodarczej - co powinieneś wiedzieć?

21 mar 2021
źródło: dostępne materiały

Nie każdy początkujący przedsiębiorca posiada oszczędności. Dlatego zazwyczaj szuka możliwości na pozyskanie pieniędzy z różnych źródeł. Często przedsiębiorcy wybierają finansowanie inwestycji kredytem. Jedną z alternatyw na pozyskanie dodatkowej gotówki, która jest potrzebna na założenie działalności gospodarczej może być również dotacja z urzędu pracy. Jak to wygląda w praktyce? Przedstawiamy najważniejsze kwestie.

Dotacja na założenie działalności gospodarczej z urzędu pracy - dla kogo?

Pierwszą kwestią, o której nie należy zapomnieć jest to, że dotacja z urzędu pracy na otwarcie działalności gospodarczej nie jest dedykowana każdemu. O dofinansowanie na założenie firmy mogą się ubiegać osoby mające status osoby bezrobotnej. Co więcej, finansowanie przysługuje osobom, które są zarejestrowane w UP. Dlatego każdy kto chce się ubiegać o dotację, musi zarejestrować się wcześniej w urzędzie pracy. Rejestracja jest prosta - można się zgłosić bezpośrednio do urzędu lub złożyć wniosek przez Internet. Wniosek o dotację na założenie firmy można składać po miesiącu/trzech  od rejestracji w PUP (termin zależy od danego urzędu).

Wiele wymagań może się różnić, ponieważ jest zależne od poszczególnych urzędów. Niemniej z grona osób wyłączonych z możliwości ubiegania się o dotację na założenie firmy najczęściej są:

  • studenci studiów dziennych;
  • osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację;
  • osoby, które w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych;
  • osoby, które w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania dotacji?

Procedura związana z ubieganiem się o dotację rozpoczyna się od prawidłowo złożonego wniosku. Należy złożyć go w urzędzie pracy właściwym dla zamieszkania lub pobytu - czyli tam gdzie planuje się prowadzić działalność. Najlepiej o wszelki wykaz dokumentów zapytać pracownika urzędu. Dlatego, że każdy PUP może mieć inne wymagania. Podstawą w wielu urzędach będzie biznesplan. To od tego dokumentu będzie zależeć czy otrzymasz dotację. Biznesplan pozwala urzędnikom zwizualizować sobie Twój pomysł na biznes. W niektórych urzędach złożenie biznesplanu nie jest obowiązkowe, w innych składa się go razem z wnioskiem o dotację.

Przy ubieganiu się o dotację warto dostarczyć informacje o doświadczeniu, wykształceniu. Posiadanie certyfikatów, kursów w dziedzinie w której chcemy prowadzić działalność na pewno podniesie nasze szanse w przyznawaniu dotacji. Choć nie jest to wymagane.

Otrzymaną dotację należy wydać w trakcie 30 dni od jej przyznania.  Dofinansowanie jest bezzwrotne, niemniej w przypadku naruszeń przedsiębiorca jest zmuszony zwrócić otrzymane pieniądze. Dzieje się to wtedy, kiedy przedsiębiorca naruszy warunki umowy. Najczęściej zwrot dotacji spowodowany jest przerwaniem prowadzenia działalności firmy (obowiązkiem po otrzymaniu dotacji jest prowadzenie firmy nieprzerwalnie przez 12 miesięcy). Częstym naruszeniem jest także wykorzystanie otrzymanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem, rozpoczęcie pracy, czy zawieszenie działalności.

Zazwyczaj ubiegając się o dotację w PUP należy pamiętać o poręczeniach. Najczęstszymi formami zabezpieczenia są: poręczyciel, weksel z poręczeniem wekslowym lub gwarancja bankowa. Dlatego warto zapytać o tę kwestię w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Gdzie można uzyskać dotację?

Choć w Polsce dotacji przyznaje się coraz mniej i to pokazują wszelkie statystyki, to nadal istnieje wiele miast, w których dotacje na rozpoczęcie działalności w 2021 roku można otrzymać.  W najnowszych ofertach z marca znajdziemy ogłoszenia z miejsc takich jak:

  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych finansują Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Fundusz pracy (FP). Od 15 marca 2021 r. jest możliwość składania wniosku o pieniądze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania wynosi do 30 100,00 zł.
  • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to tym razem 23 000,00 zł. Urząd Pracy planuje przyznanie 419 dotacji.

Informacji o dotacji możesz szukać w Twoim urzędzie pracy, za pośrednictwem wyszukiwarki dotacji, w inkubatorach przedsiębiorczości, na zielonej linii, oraz w firmach zajmujących się szkoleniami, realizujących projekty z dofinansowaniem.

****

Przeczytaj także:

Krok po kroku do własnego biznesu, czyli jak założyć firmę w CEIDG

Krok po kroku do własnego biznesu, czyli jak założyć firmę w CEIDG

 

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook