"Nie zmieniajmy dobrych rozwiązań" - postulat ZPPHiU

08 kw. 2020
źródło: pełny komunikat prasowy ZPPHiU 

8% od przychodu - wspólna sprawa polskich najemców i wynajmujących oraz solidarne uzupełnienie rozwiązań do Tarczy 2.0

Polscy pracodawcy - przedsiębiorcy reprezentujący sektor handlu i usług po stronie zarówno najemców jak i wynajmujących - prowadzą dziś rozmowy dotyczące postulatów do Tarczy 2.0.

„Nie zmieniajmy dobrych prostych rozwiązań, które już zostały zatwierdzone w pierwszym pakiecie. Tarcza 1.0 dzięki Art. 15ze wprowadza rozwiązania, które zapobiegają wzajemny roszczeniom stron i stabilizują sytuację w branży retail”. - komentuje Zarząd ZPPHiU. „Oczywiście nadal potrzebne są dodatkowe rozstrzygnięcia ale nie trzeba budować Tarczy od zera, tam gdzie już można się na niej opierać” – dodaje Zarząd ZPPHiU.

Najnowszy postulat uzupełniający dotychczasowe propozycje rozwiązań ratunkowych proponowany przez ZPPHiU to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Wynajmujących poprzez zobowiązanie Najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8% od przychodu jako całkowita opłata dla Wynajmujących (OCR) do momentu osiągniecia 90% przychodów z 2019 r.

„Postulat 8% to potwierdzenie woli dialogu pomiędzy najemcami a wynajmującymi i wyraz naszej głębokiej świadomości, że we wspólnym interesie leży osiągnięcie stabilizacji na rynku. Minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa w Polsce, które szczególnie dotykają handlu i usług, wymaga skonsolidowanych starań prowadzących do zmniejszania ogromnego deficytu gotówkowego” – zgłasza Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

ZPPHiU podkreśla w swoich apelach istotną rolę kompromisu i wzajemnego wsparcia wszystkich podmiotów składających się na ekosystem przedsiębiorstw polskiego handlu i usług.

„Przy jednym stole rozmawiają dziś polskie firmy, którym leży na sercu przyszłość biznesu oraz setek tysięcy pracowników, którzy za nim stoją. Rozwiązania, nad którymi solidarnie pracujemy uwzględniają interesy wszystkich stron. Przygotowaliśmy gotowy pakiet prostych rozwiązań dla polskiego Rządu, wierząc, że nasze rekomendacje poparte analizami i rzetelną oceną sytuacji zostaną ostatecznie włączone Tarczy 2.0” – zauważa Zarząd ZPPHiU.

Postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług:

  1. 8% od przychodu jako całkowita opłata dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągniecia 90% przychodów z 2019 r.
  2. Zapewnienie wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych oraz przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu.
  3. Zapewnienia finansowania koniecznego do utrzymania płynności najemców i wynajmujących.
  4. Przedłużenie co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza już 190 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie: https://zpphiu.pl/.

 

***

Polecamy także:

Ministerstwo Rozwoju: ratunek dla firm w galeriach handlowych

Ministerstwo Rozwoju: ratunek dla firm w galeriach handlowych

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook