Żabka opublikowała swój pierwszy raport ESG!

16 wrz 2020
źródło: materiały prasowe

Sieć Żabka opublikowała najnowszy raport ESG "Blisko i odpowiedzialnie". To pierwsza publikacja firmy, w której dokonano podsumowania jej działania w zakresie środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym.  Spółka nie była zobligowana do tego raportu.

– Żabka Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych typu convenience w Europie. Nasz rozwój wspierają nowoczesne narzędzia pracy, innowacyjne rozwiązania oraz efektywna komunikacja. Decyzje biznesowe pomaga nam podejmować sztuczna inteligencja. Jednak my nowoczesność rozumiemy znacznie szerzej. Realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością. W centrum naszej uwagi stawiamy przede wszystkim człowieka i jego potrzeby, nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i ekologię są filarami działań Żabki w obszarze CSR – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

Żabka w 2019 roku rozpoczęła dyskusję z pracownikami i współpracownikami na temat redefinicji zestawu najistotniejszych dla niej wartości. Dzięki temu już rok po zdefiniowaniu kodeksu postępowania, ponad 90 proc. pracowników poprawnie identyfikowało wartości Żabki, a 75 proc. utożsamiało się z nimi.

dane z raportu przygotowanego przez sieć Żabka

– Rok 2019 był dla Żabki wyjątkowy nie tylko z uwagi na świetne wyniki. W tym roku po raz pierwszy rozpoczęliśmy otwarty dialog z całym zespołem na temat wartości, jakimi Żabka chce się kierować w swojej codziennej działalności biznesowej. Otwartość, wiarygodność, odpowiedzialność i ambicja na stałe wpisały się do kodeksu naszego postępowania. Podobne rozumienie filozofii organizacji stało się kluczem do jej sukcesu. Jesteśmy świadomi, że tylko otwarty na innowacje, wyzwania i drugiego człowieka, ambitny zespół jest w stanie w takim tempie rozwijać naszą sieć – dodaje Tomasz Suchański.

Raport "Blisko i odpowiedzialnie" to pewnego rodzaju 90 stronnicowy zbiór informacji o działaniach firmy w obszarze CSR w 2019 roku. Raport ESG Żabki za 2019 oraz publikacja dot. działań podjętych przez firmę w związku z pandemią Covid-19 dostępne są na stronie internetowej: https://www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc

dane z raportu przygotowanego przez sieć Żabka

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6400 placówek prowadzonych przez ponad 4900 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience.

***
Polecamy także:

Żabka testuje samoobsługowy "Sklep Jutra"

Żabka testuje samoobsługowy "Sklep Jutra"

Tagi:

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook