Grupa Eurocash opublikowała raport na temat rozwoju przedsiębiorczości jej franczyzobiorców

15 wrz 2021
źródło: materiały prasowe

Grupa Eurocash postanowiła sprawdzić, jak jej działania przekładają się w praktyce na biznesy przedsiębiorców z nią współpracujących. Firma opublikowała „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok i zaprezentowała autorski model wpływu. Określa on procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów. 

- W ramach opublikowanego właśnie „Raportu wpływu” postanowiliśmy sprawdzić jak nasze działania w ramach czterech obszarów wsparcia niezależnych przedsiębiorców, które sobie wyznaczyliśmy, wpływają na ich przedsiębiorczość. Publikacja ta oraz zawarte w niej wyniki badań dowodzą jak wyznaczony przez nas w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020+ cel rozwoju przedsiębiorczości realizuje się w praktyce, przyczyniając się tym samym do podnoszenia konkurencyjności sklepów niezależnych w całej Polsce – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

Inne raporty znajdziesz >>TUTAJ

Wyniki raportu 

Z wyliczeń Eurocashu wynika, że:

  • średni wpływ na rozwój przedsiębiorczości jej franczyzobiorców (klientów) wynosi 41,2%.
  • Eurocash szczególnie wzmacnia w przedsiębiorcach innowacyjność - 66%.
  • Firma inspiruje i ma wpływ na przedsiębiorców w zakresie działań reklamowych i komunikacji z klientem - 72%.
  • Grupa inspiruje i ma wpływ na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych 64% - w tym aplikacji czy nowych form płatności (61%).
  • Eurocash motywuje do rozwoju w 40%
  • Grupa na odwagę biznesową współpracujących z nią przedsiębiorców ma wpływ w 30%, zaś na ich wytrwałość w działaniu w 26%.
  • Eurocash inspiruje swoich franczyzobiorców do inwestycji w rozwój swojej firmy w 37%  i powiększaniu własnej sieci sklepów w 30%.

- Pracując z przedsiębiorcami od 26 lat, mamy również świadomość, że na ich działalność i sukces biznesowy, poza nami, wpływ ma także szereg innych, niezależnych czynników i barier. Są to m.in. wysokie koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz często zmieniające się przepisy. Czynniki te wynikają z obowiązującego prawa, nie zależą ani od przedsiębiorców, ani otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują. Przedsiębiorcy więc nie mogą sami ich zmienić. Dlatego uważamy, że w dalszym rozwoju przedsiębiorczości i polskiej gospodarki ważna jest postawa – odpowiedzialna i partnerska – innych prywatnych przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych dużych, zamożnych i wpływowych, które mogą działać na rzecz wzmacniania przedsiębiorców i zapewniać im lepsze warunki do rozwoju. I my staramy się tę misję realizować dodaje Martinho.

Jak powstało badanie wpływu, przeprowadzone przez Grupę Eurocash?

Model wpływu bierze swój początek w badaniu Grupy Eurocash – zrealizowanym w 2020 r. – dotyczącym przedsiębiorczości. Badanie wskazało pięć cech, które wg Polaków świadczą o tym, że ktoś jest przedsiębiorczy. Były to: odwaga biznesowa, innowacyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość w działaniu. Następnie zbadano, jaki wpływ na te cechy mają działania Grupy, prowadzone w ramach czterech filarów jej działalności tj. skali zakupowej, formatów dystrybucji, konceptów detalicznych oraz rozwoju i edukacji - czytamy w komunikacie prasowym Grupy. 

Model wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów opracowano na próbie 671 klientów Grupy. Powstał przy współpracy z firmą doradczą SAPERE oraz w oparciu o dane pozyskane przez agencję badawczą Kantar. „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok dostępny jest na stronie firmy.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook