Marketing systemu franczyzowego

05 kw. 2021

artykuł ekspercki

W pogoni za wysoką marżowością, niskimi nakładami kapitałowymi i szybkim tempem ekspansji, franczyza pozostaje jednym z popularniejszych modeli przy międzynarodowej strategii biznesowej. Aby sieć franczyzowa osiągnęła sukces na rynku i cieszyła się lojalnością odbiorców musi mieć ona wysoko rozwiniętą działalność marketingową, która zapewni jej rozpoznawalność marki.

Marketing systemu franczyzowego powinien się rozwijać na dwóch torach - operacyjnym i rozwojowym. Pierwszy z nich, czyli marketing operacyjny obejmuje pozyskanie klientów końcowych i zapewnienie rozpoznawalności marki na rynku. Marketing rozwojowy powinien skupiać się na pozyskaniu nowych franczyzobiorców oraz na stałym rozwoju sieci. Elementem, który łączy oba te segmenty jest jednolita koncepcja, która zapewnia spójność wizerunku całej sieci franczyzowej.

Marketing systemu franczyzowego - jak opracować strategię?

Po omówieniu podstaw, przejdźmy zatem do praktycznej strony. Rozpoczynając działania marketingowe systemu franczyzowego powinniśmy skupić się na zbudowaniu silnej marki - to będzie nasz fundament do dalszych czynności. Marka powinna być nie tylko nazwą i logo. Aby budować długofalowe relacje z klientami, powinna ona również dążyć do zbudowania jak najszerszej świadomości marki wśród swojej grupy docelowej.

Kluczem do sukcesu jest dokładna analiza potrzeb klientów i uwzględnienie ich w działaniach franczyzobiorców - to oni codziennie mają kontakt z klientem końcowym, znają jego zachowania oraz preferencje. W przypadku pominięcia potrzeb obu stron w opracowywaniu koncepcji marketingowej nasza kampania może nie być skuteczna. Tworzenie treści oraz całej strategii powinno opierać się na ścisłej kooperacji franczyzy i jej biorców poprzez wspólny fundusz marketingowy lub promocyjny.

Kolejnym krokiem będzie wybór kanałów przekazu. Efektywny marketing powinien być wielokanałowy, ale powinien również dotrzeć do obranej przez system franczyzowy grupy docelowej. Wykorzystując ogromne zasoby danych o konsumentach, powinniśmy zdecydować, który kanał przekazu faworyzować. W przypadku, gdy celujemy w grupę osób w wieku 25-34 lat, jednym z najlepszych wyborów może być Facebook - zgodnie z danymi z serwisu Statista w 2020 roku ta grupa wiekowa stanowiła aż 26,3% wszystkich użytkowników tego portalu społecznościowego w Polsce.

Warto również zastanowić się nad kanałem kontaktu z franczyzobiorcami. Jest to element krytyczny dla utrzymania pozytywnego wizerunku w zakresie public relations i udanej współpracy. Jedną z największych przeszkód dla kampanii marketingowej jest brak zaufania franczyzy do biorców, która często pojawia się, gdy systemowi brakuje odpowiedniej komunikacji.

Częstym przykładem jest rozbieżność celów i brak zaufania stron do siebie. Zdarza się, że średniej wielkości biorca jest w fazie ustalania specyficznych promocyjnych działań swojego lokalnego przedsiębiorstwa. Jednak podczas rozmów kierownictwo wyraźnie waha się, czy upoważnić biorców do podejmowania decyzji marketingowych. Po głębszej analizie można dostrzec, że obawy franczyzodawcy przeważnie dotyczą zaburzenia spójności koncepcji oraz niezdolności biorcy do realizacji celów.

Nie ma  bardziej skutecznego marketingu niż pozytywna referencja franczyzobiorcy

W przypadku odpowiedniego systemu komunikacji, możemy na bieżąco zapobiec podejmowaniu sprzecznych z wizją marki działań franczyzobiorców oraz wspierać ich poprzez odpowiednie materiały i wiedzę. Ponadto, powinniśmy zawsze uwzględniać w planach agendę budowania potencjału biorców, aby zapewnić, że pracownicy pierwszej linii posiadają wymagane umiejętności Jest to element niezbędny do osiągnięcia celów opracowanej koncepcji marketingowej.

W perspektywie rozwoju sieci, nie ma również bardziej skutecznego marketingu niż pozytywna referencja franczyzobiorcy. Franczyza powinna jasno pokazywać zalety współpracy w celu przyciągnięcia nowych biorców oraz utrzymywać lojalność obecnych partnerów poprzez programy motywacyjne. Komunikacja zasad i korzyści może się odbywać poprzez jednostkę pilotażową lub spotkania i konsultacje.

Korporacja i franczyzobiorcy odgrywają różne, ale kluczowe role w marketingu w mediach społecznościowych. Opracowanie skutecznej strategii marketing systemu franczyzowego jest tylko pierwszym krokiem w celu osiągnięcia sukcesu na rynku. Wdrożenie planu w życie wymaga stałego nakładu pracy i konsekwencji w podejmowanych działaniach. Aby wypracowany model mógł funkcjonować franczyzodawca i franczyzobiorca powinni się wzajemnie uzupełniać i dążyć do powiększania wspólnego sukcesu.

autor: Agnieszka Maciąg, Senior Consultant w ConQuest Consulting.

 

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook