Rzecznik MŚP nie popiera Kodeksu Dobrych Praktyk!

09 sie 2021
źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Biuro Rzecznika MŚP poinformowało, że nie popiera najnowszego franczyzowego dokumentu. Opublikowany niedawno Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy nie uzyskał poparcia Rzecznika MŚP - Adama Abramowicza. 

Wypracowana formuła Kodeksu nie jest kompromisem, ponieważ nie zawiera w sobie najważniejszego z punktu widzenia franczyzobiorców zapisu o 3 i 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia odpowiednio dla franczyzobiorców i franczyzodawców. Świadectwem braku uniwersalnego poparcia dla projektu jest też fakt, że sygnatariuszami Kodeksu są prawie wyłącznie organizacje zrzeszające franczyzodawców, ze strony franczyzobiorców jest to tylko jedna organizacja komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Konkretne i dość krótkie terminy są niezbędne, aby zabezpieczyć franczyzobiorców przed dramatami osobistymi i rodzinnymi spowodowanymi niemożnością uwolnienia się od długoterminowej umowy franczyzy w przypadku, gdy przedsięwzięcie z różnych przyczyn przestało przynosić franczyzobiorcy dochody dodaje Adam Abramowicz.

W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło analizę potrzeby uregulowania ustawowego kwestii umowy franczyzy, która do tej pory stanowi jedną z tzw. umów nienazwanych. Konieczne jest rozwiązanie problemu mikroprzedsiębiorców uwikłanych w niedające się rozwiązać długoterminowe umowy franczyzowe. Rzecznik MŚP wciąż uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie odpowiednich rozwiązań samoregulacyjnych. Muszą być one jednak akceptowalne dla wszystkich stron. Zaproponowany przez środowisko franczyzodawców Kodeks Franczyzy tego nie gwarantuje. Jeśli konsens nie zostanie osiągnięty, wydaje się, że niezbędne będzie uregulowanie tej kwestii na poziomie ustawy - czytamy w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, że ostatnie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, działającego przy Rzeczniku MŚP, zakończyło się brakiem porozumienia. Zespół Roboczy ds. Franczyzy od kilku spotkań nie mógł dojść do kompromisu, jeśli chodzi o zapis związany z wypowiedzeniem umowy przez strony umowy franczyzy. Według zrzeszonych organizacji, taki jednolity zapis nie byłby możliwy dla wszystkich branż.

Ostatecznie nie udało się uzyskać kompromisu w tej sprawie. Dlatego dalsze prace nad dokumentem były prowadzone już bez Rzecznika MŚP. A w opublikowanym dokumencie: Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy nie ma propozycji Abramowicza.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook