Konieczny apeluje do Ministerstwa o regulację franczyzy ustawą! (VIDEO)

16 sie 2021

Choć Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy został opublikowany i wydawałoby się, że prace Zespołu Roboczego ds. Franczyzy zakończyły się, to przy Rzeczniku MŚP odbyło się kolejne spotkanie tego zespołu. W obradach uczestniczyli przedstawiciele grup, którzy towarzyszyli pracom nad tym dokumentem od samego początku. Na spotkanie, które miało miejsce 13 sierpnia, zaproszono także Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Daniela Dziewita - autora książki: "Franczyza - Fakty i Mity".

– Bardzo dziękuję przewodniczącemu Pawłowi Traczowi z Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz przedstawicielom innych organizacji za ogromną pracę i zaangażowanie włożone w pracę w zespole. Zespół wypracował szereg ważnych założeń do Kodeksu Dobrych Praktyk w sprawie franczyzy. Zespół niestety nie doszedł do porozumienia w sprawie 3-miesięcznego maksymalnego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę. Uznaję ten warunek za niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania rynku franczyzy, w związku z czym postanowiłem przenieść dalsze działania na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP na spotkaniu zespołu, które miało miejsce 1 czerwca br. Stąd wydawało się, że prace tego organu nie będą kontynuowane z udziałem Biura Rzecznika. Na czerwcowym spotkaniu nie padła także data kolejnych obrad. A sam Rzecznik poinformował, że dalsze prace nad regulacją franczyzy zostaną przeniesione do Ministerstwa Sprawiedliwości. Abramowicz nie zniechęcał Zespołu do zakończenia prac, a jedynie wskazał, że jeśli pojawi się Kodeks, który nie będzie zawierał jego propozycji, to nie będzie przez niego sygnowany. Wkrótce po tym, a dokładnie 29 lipca został opublikowany taki dokument.

13 sierpnia br. zorganizowano jednak obrady Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, które nazwano podsumowaniem prac i ustaleniem dalszego kierunku działań. Punktem wyjścia do piątkowych obrad, był niedawno opublikowany Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, który podzielił przedstawicieli zespołu. A przez wybrane grupy został nazwany "samozwańczym". Nie poparł go również sam Rzecznik MŚP, tak jak to deklarował (warunkiem Rzecznika było wskazanie okresu wypowiedzenia umowy) na czerwcowych obradach.

czytaj także: Rzecznik nie popiera Kodeksu!

Co dalej z Kodeksem Dobrych Praktyk?

Na piątkowym spotkaniu, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości - Michał Sławecki, został dopytany o projekt ustawy i etap prac legislacyjnych. Sławecki odpowiedział, że Ministerstwo śledzi rynek franczyzowy oraz prowadzi własne analizy. Nie wskazał jak wyglądają prace nad ewentualną ustawą. Dodał jednak, że Resort jest pozytywnie nastawiony do prac zespołu przy Rzeczniku. Sławecki wskazał także, że nie wyklucza, że dobry Kodeks wystarczy. Wskazał bowiem, że istnieje prawdopodobieństwo nieregulowania franczyzy ustawą, jeśli zespół dojdzie do kompromisu. Sławecki dodał, że Ministerstwo popiera propozycję Rzecznika. Mniej przychylny był do już opublikowanych propozycji przez branżę.

Jak się okazuje, dla wielu grup sam Kodeks nie jest wystarczający i brak legislacji może się okazać niemożliwy. Poseł Maciej Konieczny uznał, że Kodeks nie powinien zastępować ustawy. Wskazał, że uzdrowienie franczyzy jest możliwe tylko dzięki prawnej regulacji. A sama sytuacja z Kodeksem (brak kompromisu stron) pokazuje tylko, że franczyza musi być uregulowana ustawą. Podsumował także, że franczyza to "wolnoamerykanka i należy z tym skończyć".  Nasze stanowisko jest niezmienne - dodała przedstawicielka Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców, która uważa, że Kodeks dobrych praktyk to tylko podniesienie standardów rynku i dodatek do jego prawnej regulacji.

Wszystkie strony przychylnie zaś przyjęły propozycję współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Paweł Tracz - Przewodniczący Zespołu dodał, że opublikowany Kodeks nie jest przeszkodą do dalszej legislacji rynku - jeśli jest taka potrzeba.  A jest na pewno dobrym krokiem w kierunku poprawy rynku i znakiem dla franczyzobiorców, że są na rynku firmy, które chcą go przestrzegać.

Sprawę regulacji franczyzy uznaje się za niezakończoną. Z jednej strony rynek przedstawicieli sieci i ekspertów, którzy wypracowali ogólny dokument dla rynku i są jego sygnatariuszami. Z drugiej strony grupa franczyzobiorców, która uważa, że treść kodeksu jest krokiem w dobrym kierunku, ale powinna być "wisienką"/dodatkiem do ustawy.

Zespół postanowił kontynuować prace i ustalił kolejne spotkanie  na 10 października.

Tagi:

Przeczytaj także

Opublikowane przez: Daria Kania-Baran
facebook